در اینستاگرام سایت، به محتوای تصویر و فیلم دسترسی داشته باشید

تاثیر بلوغ زودرس بر کارآیی تحصیلی دختران

دکتر مهرداد منصوری

4742

یک مطالعه جدید نشان داده دخترانی که زودتر بالغ میشوند احتمالا سال های تحصیلی کمتری را در مدرسه طی میکنند. در این مطالعه محققان انگلیسی نشان داده اند که به ازای هر یک سال دیرتر شروع شدن سیکل قاعدگی در دختران طول مدت ادامه تحصیل در مدرسه 53 روز افزایش پیدا میکند. این مطالعه بر روی بیش از 118 هزار زن اروپایی انجام شده است.

بررسی های قبلی نشان داده که مدت تحصیل در مدرسه بطور مستقیم در زندگی آینده این بچه ها بخصوص در وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرد و در میزان شیوع افسردگی و شیوع ارتکاب به رفتارهای پرخطر و وضعیت سلامتی آنها تاثیر میگذارد.

یک تئوری در این زمینه این است که در دخترانی که سیکل قاعدگیشان زودتر شروع میشود تغییرات فیزیکی بدن آنها را زودتر شبیه به یک زن بالغ میکند و مردم با آنها زودتر مانند یک زن رفتار میکنند ولی رشد روحی آنها از رشد بدنیشان عقب تر است. محققان میگویند این عدم تطابق رشد روحی و جسمی موجب افزایش تمایل به خطر و کاهش توانایی در تطبیق با تغییرات محیط میگردد. هر دو این عوامل مدت زمانی که فرد در مدرسه به تحصیل ادامه میدهد را تحت تاثیر قرار میدهد.

نتایج این تحقیق در شماره اوت 2017 مجله Behavior Genetics منتشر شده است.


آیا به شما هم گفته اند شکستگی لگن شما قابل جراحی نیست و باید یا کشش درمان شود

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.