در اینستاگرام سایت، به محتوای تصویر و فیلم دسترسی داشته باشید

چطور یک خبر بد را بدهیم

دکتر مهرداد منصوری

4798

متاسفانه همه ما در لحظاتی از عمر خود باید خبر بدی را به کسی یا کسانی برسانیم. در این موارد از خود میپرسیم باید خبر را چگونه بدهیم. آیا همانطور که هست بگوئیم یا آن را در لفافه ای از کلمات خوب بپیچیم تا شنونده ناراحت نشود.

محققان دانشگاه تگزاس و آلابامای جنوبی میگویند بهترین راه دادن یک خبر بد این است که آن را بدون دستکاری و بدون اینکه نظر خوب یا بد خود را به آن اضافه کنیم و بدون تغییر و با امانت به شنونده برسانیم. این چیزی است که شنونده خبر انتظار دارد از شما بشنود و باید آن را به همین صورت به او بدهید.

این محققان در یک آزمایش به 145 فرد داوطلب خبرهای بدی را از طریق گفتار یا نوشته رساندند. به بعضی خبر را مستقیم گفتند و به بعضی دیگر کلمات دیگری همراه با خبر گفتند تا شنونده زیاد ناراحت نشود. سپس از آنها خواستند بگویند کدام خبرها روشن تر، مستقیم تر، موثرتر، مشخص تر و صادقانه تر بود و به نظر آنها کدام خصوصیت خبر مهم تر است.

وضوح و مستقیم بودن خبر مهمترین چیزی بود که غالب شنوندگان ترجیح میدادند بشنوند.

محققان میگویند باید خبرهای بد را بدون پیرایه (و کم و اضافه کردن چیزی به آن برای دلخوش کردن شنونده ) به او برسانیم البته مودبانه و بدون استفاده از کلمات خشن و تند. قبل از گفتن خبر بد بهتر است با تنها یک جمله فرد را متوجه کنیم که باید منتظر شنیدن خبر بدی باشد.


آیا لگن شما شکسته و جراحی شده ولی هنوز درد دارید

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.