در اینستاگرام سایت، به محتوای تصویر و فیلم دسترسی داشته باشید

مصرف آب در زمان ناهار کلید درمان چاقی کودکان

دکتر مهرداد منصوری

4821

یک مطالعه جدید نشان داده که مصرف آب در زمان خوردن ناهار میتواند وزن بچه ها را متعادل تر نگهدارد. در یک مطالعه پایلوت در 1200 مدرسه شهر نیویورک در سال های 2013-2009 نشان داد که گذاشتن یک آبخوری در محل صرف ناهار بچه ها در مدرسه موجب شد بچه ها آب بیشتری بخورند که تاثیر مهمی در پیشگیری از چاقی آنها داشت.

محققان میگویند مصرف آب بیشتر با ناهار موجب کاهش مهمی در میران چربی و قند خون بچه ها دارد. آنها میگویند گرچه ممکن است مصرف بیشتر آب در بچه ها مانع مصرف کافی شیر به توسط آنها شود ولی با توجه به اهمیت پیشگیری از چاقی در آنها این کاهش دریافت کلسیم قابل توجه نخواهد بود.

محققان میگویند از اقدامات دیگری که میتواند با چاقی بچه ها مبارزه کند اعمال مالیات بیشتر بر نوشابه های شیرین است.


آیا لگن شما درد میکند ولی کمر شما جراحی شده است

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.