خانه » تازه های سلامت » بهترین زمان برای ورزش کردن کدام است

بهترین زمان برای ورزش کردن کدام است

دکتر مهرداد منصوری

4861 خیلی از مطالعات سعی کرده اند بهترین ساعت روز برای ورزش کردن چه از لحاظ افزایش کارایی و چه از لحاظ نتایج را مشخص کنند ولی غالب این مطالعات برای ورزشکاران حرفه ای انجام شده است ولی برای ورزش عمومی که هر کسی باید انجام دهد زمانی وجود ندارد. در واقع بهترین زمان روز برای ورزش وقتی است که شما بتوانید آن را بطور منظم و دائمی انجام بدهید. علت اینست که ورزش باید منظم و دائمی باشد.

برای ورزش روزانه باید نکاتی مانند ساعات کار بیرون از خانه و ساعات کار خانه و میزان انرژی و حوصله شما در هر ساعتی از روز و هر روزی از هفته و اینکه چه نوع ورزشی را بیشتر دوست دارید در نظر داشته باشید. اگر انرژی شما بیشتر در صبح است و عصرها از کار میافتید باید صبح ها نیم ساعت زودتر از خواب بیدار شوید و ورزش کنید. اگر نیاز است تا کسی با شما ورزش کند تا تشویق شوید باید زمانی را در نظر بگیرید که هر دوی شما بتوانید در آن زمان کارا باشید.

دقت کنید که ورزش روزانه را میتوانید در قطعات ده دقیقه ای انجام دهید. پس اتومبیل خود را در فاصله ده دقیقه ای از محل کار قرار داده و با پای پیاده و سریع تا محل کار راه بروید. عصر هم همین کار را کرده و تا اتومبیل خود پیاده و سریع بروید.

به یاد داشته باشید زمان ورزش و خواب شما باید حداقل دو ساعت از هم فاصله داشته باشند.