خانه » اخبار ارتوپدی » اینطور وزن کم کردن به درد زانوی شما نمیخورد

اینطور وزن کم کردن به درد زانوی شما نمیخورد

دکتر مهرداد منصوری

4867 کم کردن وزن با رژیم غذایی میتواند جلوی پیشرفت خرابی زانو که همراه با وزن بالا باشد را بگیرد ولی اگر بخواهید این کاهش وزن را فقط از طریق ورزش کردن انجام بدهید این کار ممکن است مشکل زانوی شما را بدتر کند.

وزن بالا یک عامل تشدید کننده استئوارتریت یا ارتروز زانو است. بیماری که در آن غضروف زانو از بین رفته و پس از آن دچار سائیدگی میشود. از قبل میدانستیم که کم کردن وزن میتواند سرعت پیشرفت این بیماری را کم کند ولی نمیدانستیم روش کم کردن وزن هم در نتیجه کار تفاوت ایجاد میکند. حالا میدانیم.

محققان دانشگاه کالیفرنیا ۷۶۰ فرد بالغ با وزن زیاد که دچار سائیدگی خفیف تا متوسط زانو بودند را مورد بررسی قرار دادند. بعضی ها گروه کنترل ماندند و هیچ کاری نکردند. بعضی ها با ورزش وزن کم کردند. بعضی ها با رژیم غذایی وزن کم کردند و بعضی دیگر هم با رژیم و هم با ورزش.

بعد از گذشت هشت هفته خرابی غضروف در افرادی که وزن کم کرده بودن کمتر از آنهایی بود که وزنشان ثابت مانده بود ولی این فقط در مورد گروهی بود که وزنشان را با رژیم غذایی یا همراهی رژیم و ورزش کم کرده بودند و در آنهایی که فقط با ورزش وزن کم کرده بودند خرابی غضروف تغییری نکرده بود.

محققان تاکید دارند بهترین راه برای کم کردن تاثیر وزن زیاد بر روی سائیدگی زانو استفاده از رژیم غذایی است.