خانه » تازه های سلامت » چگونه استرس پدرها روی مغز فرزندانشان تاثیر میگذارد

چگونه استرس پدرها روی مغز فرزندانشان تاثیر میگذارد

دکتر مهرداد منصوری

4920 یک مطالعه جدید نشان داده که تجربه استرس های مکرر در طول زندگی مردان اسپرم های آنان را به نحوی تغییر میدهد که بر روی تکامل فرزند آنها تاثیر میگذارد. این تاثیر بیشتر بر روی مغز فرزندان است و اینکه آنها چگونه به استرس پاسخ میدهند.

مطالعات قبلی نشان داده که نوع تغذیه مادر باردار و استرسی که وی تجربه میکند میتواند بر مغز جنین آنها تاثی بگذارد.

محققان میگویند تاثیر تغییر محیطی در زندگی پدر و مادر میتواند از طریق میکرو آر ان ای ها microRNAs ژن های فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد. آنها میگویند وقتی اسپرم ها در بیضه تولید میشوند برای بالغ شدن به اییدیدیم میروند. در آنجا میکرو آر ان ای ها به ژن های اسپرم ها اضافه میشوند و موجب میشوند که عملکرد ژن ها تغییر کنند. محققان میگویند حتی استرس های خفیف در زندگی پدر میتواند موجب تغییر میکرو آر ان ای ها شوند.

نتایج این مطالعه که به توسط محققین دانشگاه مریلند صورت گرفته در گرد همایی سالانه ۲۰۱۸ انجمن پیشرفت علوم در امریکا ارائه شده است.