خانه » تازه های سلامت » تغییر دائمی دی ان ای با مصرف الکل

تغییر دائمی دی ان ای با مصرف الکل

دکتر مهرداد منصوری

4927 دهه ها است که میدانیم مصرف الکل میتواند احتمال بروز بعضی سرطان ها را افزایش دهد ولی علت آن به درستی شناخته شده نبود. حالا محققین دانشگاه کمبریج برای اولین بار به وضوح نشان داده اند که چگونه مصرف الکل میتواند بطور دائم به دی ان ای درون ژن های سلول های بنیادی آسیب وارد کند و از این طریق ریسک بروز سرطان را افزایش دهد.

محققان قبلا میدانستند الکل در کبد به استالدئید تبدیل شده و این ماده عامل عمده تولید سرطان در بدن است. حال در این مطالعه جدید محققین الکل را به تعدادی موش خوراندند و سپس مشاهده کردند که استالدئید تولید شده از آن میتواند به دی ان ای سلول های درون جریان خون آنها آسیب هایی را وارد کند که بطور دائمی باقی خواهند ماند.

تحقیقات نشان داده که استالدئید تولیدی از الکل در بدن به توسط آنزیمی به نام الدئید دهیدروژناز شکسته میشود. کارکرد این آنزیم در بدن بسیاری از مردم ناقص است و این بدان معنا است که بدن آنها نمیتواند خودش را به راحتی از دست استالدئید راحت کند. محققان سپس کارکرد الدئید دهیدروژناز موش ها را مختل کردند. با این کار تخریب دی ان ای ها چهار برابر شد. آنها میگویند انسان ها هم همینطورند. در آنهایی که این آنزیم خوب کار نمیکند تاثیر مخرب مصرف الکل به مراتب بیشتر است.

بروز سرطان های دهان و گلو و حنجره و مری و پستان و کبد و روده با مصرف الکل ارتباط مستقیم دارد و محققان میگویند مکانیسمی را که کشف کرده اند دقیق ترین توضیح برای تاثیر مضر الکل بر ایجاد سرطان است. نتایج این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.