عصب چگونه بعد از شکستگی استخوان آسیب میبیند

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

948

فهرست مقالات مرتبط

 

اعصاب بافت های ظریفی هستند. آنها به راحتی به علت تحت فشار قرار گرفتن، کشیده شدن یا پاره شدن آسیب میبینند. اعصاب حس لمس و درد را از اندام ها به مغز میبرد و دستورات لازم برای حرکت اندام ها را از مغز به آنها میرسند. با آسیب دیدن عصب ممکن است حس یا حرکت یا هردو آنها در اندام دچار اختلال شود.

اعصاب مانند کابل های برق بوده و از رشته های بسیار ظریفی به نام آکسون Axon درست میشوند. هر چند آکسون در داخل یک غلاف نازک قرار گرفته و یک دسته را تشکیل میدهد. هرچند دسته هم در داخل یک غلاف بزرگتر قرار گرفته و دسته بزرگتری را درست میکنند. این کار چند بار تکرار میشود تا در نهایت اعصاب بزرگتر درست میشود.

احتمال آسیب اعصاب بدنبال شکستگی بیش از آسیب عروق بزرگ است.

 

شایعترین عصب هایی که بدنبال شکستگی استخوان آسیب میبینند

شایعترین اعصابی که بدنبال شکستگی استخوان ها آسیب میبینند عبارتند از:

 

مکانیسم و زمان صدمه اعصاب بدنبال شکستگی استخوان ها

آسیب عصب بدنبال ضربات وارده به اندام (شکستگی، دررفتگی یا هر آسیب دیگر) میتواند به علل زیر ایجاد شود

  • پاره شدن عصب به علت نوک تیز استخوان شکسته شده یا جسم تیزی که به بدن وارد شده است
  • له شدن عصب بر اثر گیر کردن بین قطعات شکسته شده استخوان
  • کشیده شده شدید عصب بر اثر جابجا شدن استخوان ها
  • فشار به عصب بدنبال جابجا شدن استخوان ها (بر اثر دررفتگی مفصل یا جابجا شدن شکستگی) یا خونریزی شدید در کنار عصب
  • فشار به عصب به علت سندرم کمپارتمان
  • خفه شدن عصب بر اثر چسبندگی در بافت های اطراف آن (چسبندگی ناشی از شکستگی و یا عمل جراحی)

 

بدنبال شکستگی آسیب اعصاب ممکن است در همان زمان شکستگی بوجود آید و یا ممکن است بصورت دیررس ایجاد شود. بطور مثال در شکستگی های یک سوم پایینی استخوان بازو ممکن است عصب رادیال تحت کشش یا فشار قرار گرفته و فلج شود. یا در دررفتگی مفصل ران ممکن است عصب سیاتیک دچار آسیب شود. و یا در شکستگی های سوپراکندیلر آرنج ممکن است عصب مدیان آسیب ببیند. آسیب های عصبی ذکر شده بلافاصله بعد از شکستگی و دررفتگی ایجاد میشوند و جزو آسیب های زودرس شکستگی هستند.

گاهی اوقات شکستگی استخوان رادیوس در ناحیه مچ دست بد جوش خورده و این بد جوش خوردن موجب فشار به عصب مدیان میشود و علائم سندروم تونل مچ دستی را ایجاد میکند. و یا گاهی اوقات شکستگی کندیل خارجی استخوان بازو چوش نمیخورد و بدنبال آن آرنج دچار کوبیتوس والگوس شده و در نتیجه عصب اولنا تحت کشش قرار میگیرد. گاهی هم بیمار ممکن است به علت استفاده نادرست از عصای زیر بغل به اعصاب شبکه گردنی خود فشار وارد کند و موجب فلجی آنها شود. این سه وضعیت مثال هایی از آسیب دیررس عصبی بدنبال شکستگی ها هستند.

 

فهرست مقالات مرتبط

آسیب عصب از عوارض مهم شکستگی است

آسیب اعصاب چه انواعی داشته و چگونه درمان میشود 

آیا روماتیسم دارید و اکنون لگن شما درد میکند

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.