اطلاعات هر مفصل یا اندامی در اختیار شما است

Human

 

با کلیک بر روی هر قسمتی از اندام های بدن اطلاعات کاملی از کارکرد و بیماری های آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت

 

هدف ایران ارتوپد فراهم کردن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در باره بیماری های اندام های حرکتی بدن اعم از دست و پا و ستون مهره و لگن است بطوریکه شما بتوانید با کمک آنها در باره سلامتی و بیماری خود تصمیم های درست بگیرید

ShoulderHandElbowWristspinepelvishipkneeanklefoot