نوبت دهی

تشکیل پرونده مشاوره

برای انجام مشاوره ابتدا با وارد کردن اطلاعات خود در زیر، پرونده مشاوره تشکیل دهید.

پس از ثبت مشاوره، از طریق پنل آبی رنگ اطلاعات ثبت شده را وارد کرده و به صفحه مشاوره وارد شوید.

(هزینه مشاوره چهل هزار تومان است)

کد ملی خود را به صورت کامل وارد فرمایید.
شماره موبایل خود را با به شکل 09xxxxxxxxx وارد فرمایید.
ورود به پنل مشاوره
کد ملی خود را به صورت کامل وارد کنید.
شماره موبایل خود را با به شکل 09xxxxxxxxx وارد فرمایید.