آناتومی آرنج

 

آناتومی آرنج

 

مفصل آرنج در اندام فوقانی  محل اتصال بازو و ساعد است. در این مفصل استخوان بازو و دو استخوان زند زیرین و زند زبرین در کنار یکدیگر قرار میگیرند. آرنج نمونه یک مفصل لولایی است و محل اتصال رباط ها و زردپی های مهم و محل عبور عروق و اعصاب با اهمیتی است.
مهمترین مشکلات مفصل آرنج که موجب مراجعه افراد به پزشک میشود درد، محدودیت حرکت و تورم است و گاهی اوقات کاهش قدرت، تغییر شکل و یا آسیب های خارجی به آرنج علت مراجعه است.
در مقالات مبحث آرنج سعی میشود مشکلات اختصاصی این مفصل از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

 

 

آرنج 4-----------------------------------------------

 

آناتومی ساعد

 

 ساعد از دو استخوان زند زیرین و زند زبرین و عضلات متعددی تشکیل شده و عروق و اعصاب مهم دست از آن عبور میکنند.
مهمترین مشکلات ساعد که موجب مراجعه افراد به پزشک میشود درد، تورم، کاهش قدرت، تغییر شکل و یا آسیب های خارجی است.

در مقالات مبحث ساعد سعی میشود مشکلات اختصاصی این بخش از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.


 

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.