تومور

 

کلیات تومور

 

 تومورهای استخوانی و بافت‌های نرم اندام از جمله مهم‌ترین بیماری‌های سیستم حرکتی انسان هستند. این تومورها در هر سنی می‌توانند ایجاد شوند و می‌توانند با ایجاد درد موجب مراجعه بیمار به پزشک شوند. بسیاری از تومورهای استخوان می‌توانند با ضعیف کردن آن موجب شکستگی شوند. گاهی هم تومورهای اندام خود را به صورت توده‌های قابل لمس نشان می‌دهند.
در مقالات مبحث "تومور" سعی می‌شود مهم‌ترین تومورهای استخوان مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

 


علت - علائم - پیشرفت

 

تشخیص

 

 درمان

 

 

 

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.