لغت نامه ارتوپدی

 لغت نامه ارتوپدی 

 

 

 آ   ا   ب   پ   ت   ج،چ،خ   د   ر،ز،ژ   س   ش،ص،ع   ف،ق   ک   گ،ل   م   ن   و،ه،ی 


ابتوراتور    ابتوراتور نام یک حلقه استخوانی است که در جلوی لگن خاصره قرار دارد. ادامه مطلب

--------------------- 

ابداکشن    ابداکشن به معنای دور شدن یک اندام از محور وسط بدن یا دور شدن قسمتی از اندام از محور طولی کل اندام است. ادامه مطلب

--------------------- 

ابدکتور    ابدکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را از خط محوری بدن دور میکند. ادامه مطلب

---------------------

اپی فیز    اپی فیز قسمتی از استخوان است که بین سطح مفصلی و صفحه رشد قرار دارد. ادامه مطلب

--------------------- 

اپی کندیل    اپی کندیل در لغت به معنای آنطرف کندیل است. کندیل که در فارسی آنرا به لقمه هم ترجمه کرده اند به برجستگی های انتهای استخوان های بلند میگویند. ادامه مطلب

---------------------

اداکشن    اداکشن به معنای نزدیک شدن یک اندام به محور وسط بدن یا نزدیک شدن قسمتی از اندام به محور طولی کل اندام است. ادامه مطلب

--------------------- 

ادکتور    ادکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را به خط محوری بدن نزدیک میکند. ادامه مطلب

---------------------

ارتوز    ارتوز به وسیله ای میگویند که برای حمایت از یک عضو و یا تصحیح تغییر شکلی که در عضو وجود دارد بکار میرود. ادامه مطلب

---------------------

ارتولانی    ارتولانی نام یک آزمایش و تست بالینی ارتوپدی است که پزشک از آن برای معاینه کودک مبتلا به دررفتگی مادرزادی مفصل ران استفاده میکند. ادامه مطلب

---------------------

ازگود اشلاتر    ازگود اشلاتر بیماری است که مشخصه آن یک برجستگی استخوانی دردناک در جلوی بالاترین قسمت استخوان تیبیا یا درشت نی است. ادامه مطلب

---------------------

اسپاسم    اسپاسم به معنای انقباض ناگهانی و غیر ارادی یک عضله است. ادامه مطلب

--------------------- 

اسپرینگل    اسپرینگل نام بیماری مادرزادی است که به آن دفرمیتی یا تغییر شکل اسپرینگل هم میگویند. در این بیماری استخوان کتف قدری بالاتر از محل طبیعی خود قرار میگیرد. ادامه مطلب

---------------------

اسپلینت    اسپلینت یا آتل یک وسیله است که برای حمایت از یک عضو و یا برای بیحرکت کردن یک مفصل بکار میرود. ادامه مطلب

--------------------- 

اسپوندیلولیز    اسپوندیلولیز یک نوع شکستگی استرسی در ستون مهره است. ادامه مطلب

--------------------- 

اسپوندیلولیستزی    اسپوندیلولیستزی به معنای سر خوردن یک مهره به سمت جلو روی مهره پایینی است. ادامه مطلب

---------------------

اسپوندیلیت انکیلوزان    اسپوندیلیت انکیلوزان نوعی بیماری روماتیسمی سیستم اسکلتی است. ادامه مطلب

--------------------- 

اسپینا بیفیدا    اسپینا بیفیدا یا مهره شکاف دار نوعی ناهنجاری مادرزادی ستون مهره است. ادامه مطلب

--------------------- 

استابولوم    استابولوم قسمتی از استخوان لگن خاصره و به شکل یک کاسه است. ادامه مطلب

---------------------

استامپ    استامپ انتهایی ترین قسمت یک اندام قطع شده است. ادامه مطلب

---------------------

استخوان اسفنجی    استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار یا استخوان کنسلوس به دسته ای از استخوان ها میگویند که تراکم کمی داشته و دارای خلل و فرج فراوان است. ادامه مطلب

---------------------

استخوان مرمری    استخوان مرمری نام یک بیماری ژنتیکی است که در آن سلول های استئوکلاست که مسئول جذب استخوان هستند خوب کار نمیکنند. ادامه مطلب

---------------------

استرنوکلاویکولار    استرنوکلاویکولار نام مفصلی در ناحیه شانه و سینه است. ادامه مطلب

---------------------

استرنوم    استرنوم نام استخوانی در جلوی قفسه سینه است که به آن استخوان جناغ هم میگویند. ادامه مطلب

---------------------

استئوآرتریت    استئوآرتریت نام دیگر آرتروز یا ساییدگی مفصل است. ادامه مطلب

---------------------

استئوبلاست    استئوبلاست دسته ای از سلول های استخوانی هستند که وظیفه آنها ساختن استخوان است. ادامه مطلب

---------------------

استئوتومی    استئوتومی به معنای شکسته شدن استخوان به توسط پزشک است. ادامه مطلب

---------------------

استئوپتروز     استئوپتروز نام یک بیماری ژنتیکی است که در آن سلول های استئوکلاست که مسئول جذب استخوان هستند خوب کار نمیکنند. ادامه مطلب

---------------------

استئوپروز    استئوپروز یا پوکی استخوان بیماری است که در آن ماده تشکیل دهنده استخوان کاهش میابد و یا به سخن دیگر تراکم آن کم میشود. ادامه مطلب

---------------------

استئوژنز ایمپرفکتا    استئوژنز ایمپرفکتا یا استخوان سازی ناقص بیماری ژنتیکی و مادرزادی است که در آن استخوان بسیار ترد و شکننده میشود. ادامه مطلب

---------------------

استئوئید استئوما    استئوئید استئوما نوعی تومور خوش خیم استخوان است. ادامه مطلب

---------------------

استئوفیت    استئوفیت به استخوان اضافی میگویند که در بیماران مبتلا به آرتروز در لبه مفصل ایجاد میشود. ادامه مطلب

---------------------

استئوکلاست    استئوکلاست نام دسته ای از سلول های استخوانی است که وظیفه جذب استخوان را دارند. ادامه مطلب

---------------------

استئوکندروز    استئوکندروز نام دسته ای از بیماری های استخوانی است که قسمت اپی فیز استخوان را درگیر میکنند. ادامه مطلب

---------------------

استئوکندروم    استئوکندروم نام دسته ای از تومور های خوش خیم استخوانی است که موجب ساخته شدن استخوان و غضروف میشوند. ادامه مطلب

---------------------

استئوکندریت    استئوکندریت نوعی استئوکندروز است که در آن قسمتی از استخوان و غضروف درون مفصل دچار التهاب میشود. ادامه مطلب

---------------------

استئومالاسی    استئومالاسی یا نرمی استخوان به معنی کم شدن محتوای معدنی استخوان های بدن است. ادامه مطلب

--------------------- 

استئومیلیت    استئومیلیت به معنای التهاب استخوان است. ادامه مطلب

---------------------

اسفنجی    اسفنجی نام نوعی جنس استخوان است.  ادامه مطلب

---------------------

اسکاپولا    اسکاپولا نام استخوانی در ناحیه شانه و در پشت قفسه سینه است که به آن استخوان کتف هم میگویند. ادامه مطلب

---------------------

اسکافوئید    اسکافوئید نامی استخوانی در ناحیه مچ دست است. ادامه مطلب

---------------------

اسکن استخوان    اسکن استخوان نوعی روش تصویر برداری از استخوان است. ادامه مطلب

--------------------- 

اسکن رادیوایزوتوپ    اسکن رادیوایزوتوپ نوعی روش تصویر برداری از استخوان است که با استفاده از مواد رادیواکتیو انجام میشود. ادامه مطلب

--------------------- 

اسکن کامپیوتری    اسکن کامپیوتری نوعی اسکن استخوانی است که با تابش پرتو ایکس به بدن بیمار و سپس پردازش کامپیوتری آن تصاویر دقیقی از بدن بخصوص از استخوان ها بدست میدهد. ادامه مطلب

--------------------- 

اسکولیوز    اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است. ادامه مطلب

--------------------- 

اکستانسور     اکستانسور نام تاندون های باز کننده اندام فوقانی یا تحتانی است. ادامه مطلب

 ---------------------

اکستنشن     اکستنشن به معنای باز شدن یک مفصل است. ادامه مطلب

---------------------

اکسونوتمزیس    اکسونوتمزیس نوعی آسیب به رشته های عصبی است که در آن آکسون آسیب میبیند ولی غلاف های اطراف آن سالم میمانند. ادامه مطلب

--------------------- 

اگزوستوز    اگزوستوز نوعی تومور استخوانی خوش خیم است که به نام استئوکندروم هم شناخته میشود. ادامه مطلب

--------------------- 

الکترومیوگرافی    الکترومیوگرافی یا تست نوار عضلانی یا عصبی آزمایشی است که به توسط متخصصین طب فیزیکی انجام میشود و به توسط آن فعالیت اعصاب و عضلات اندام بررسی میشود. ادامه مطلب

--------------------- 

انکندروم    انکندروم نوعی تومور خوش خیم استخوان و از جنس غضروف است. ادامه مطلب

 ---------------------

انکندروماتوز    انکندروماتوز نام بیماری است که در آن بیمار دچار تومورهای متعدد خوش خیم غضروفی در استخوان های بدن میشود. ادامه مطلب

---------------------

انکیلوز    انکیلوز یا جمود مفصلی به معنای خشکی مفصل است. ادامه مطلب

--------------------- 

انگشت چکشی    انگشت چکشی یا مالت فینگر تغییر شکلی در انگشت دست بصورت خم شدن بند انتهایی است. ادامه مطلب

---------------------

انگشت ماشه ای    انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر بیماری است که در آن حرکت بند انتهایی انگشت دچار اشکال میشود. ادامه مطلب

---------------------

اولکرانون    اولکرانون یک برجستگی استخوانی در پشت آرنج است. ادامه مطلب

 ---------------------

اولنا    اولنا که نام دیگر آن زند زیرین است یکی از دو استخوان تشکیل دهنده ساعد میباشد. ادامه مطلب

---------------------

اولنار    اولنار یعنی هر چیز منسوب به اولنا. ادامه مطلب

---------------------

اولیر    اولیر نام بیماری است که در آن بیمار دچار تومورهای متعدد خوش خیم غضروفی در استخوان های بدن میشود. ادامه مطلب

---------------------

اهلرز دانلس    اهلرز دانلس نام بیماری ژنتیکی است که مشخصه مهم آن قابلیت انعطاف بسیار زیاد مفاصل بدن و شلی مفصلی است. ادامه مطلب

---------------------

ایدیوپاتیک   ایدیوپاتیک یک صفت و به معنای "با علت ناشناخته" است و منظور از آن اینست که علت بوجود آمدن بیماری خاصی ناشناخته است. ادامه مطلب

 ---------------------

ایسکمی    ایسکمی به معنی کاهش جریان خون یک اندام است. ادامه مطلب

---------------------

ایسکمی ولکمن    ایسکمی ولکمن نام وضعیتی است که در آن به علت انسداد عروق اندام عضلات دچار کم خونی میشوند. ادامه مطلب

---------------------

ایسکیوم    ایسکیوم نام قسمتی از استخوان لگن خاصره است. ادامه مطلب

---------------------

ایلیوم    ایلیوم نام قسمتی از استخوان لگن خاصره است. ادامه مطلب

---------------------

ایمپلنت    ایمپلنت جسم مصنوعی است که درون بدن کاشته میشود تا در انجام کاری به آن کمک کند. ادامه مطلب

---------------------

اینترتروکانتریک    اینترتروکانتریک به معنای بین تروکانتر ها است. ادامه مطلب

 ---------------------

اینترفالانژیال    اینترفالانژیال به معنای بین فلانژ ها یا بین فالانکس ها است. ادامه مطلب

 

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.