لغت نامه ارتوپدی

 لغت نامه ارتوپدی 

 

 

 آ   ا   ب   پ   ت   ج،چ،خ   د   ر،ز،ژ   س   ش،ص،ع   ف،ق   ک   گ،ل   م   ن   و،ه،ی 


کاپیتلوم     کاپیتلوم نام قسمتی از سطح مفصلی پایینی استخوان بازو است. ادامه مطلب

---------------------

کاپیتیت     کاپیتیت نام یکی از استخوانچه های مچ دست است. ادامه مطلب

---------------------

کارپ    کارپ قسمتی از اندام است که بین ساعد و کف دست قرار گرفته است. ادامه مطلب

---------------------

کارپومتاکارپ    کارپومتاکارپ نام دسته ای از مفاصل است که بین استخوان های کارپ و متاکارپ قرار گرفته اند.  ادامه مطلب

---------------------

کال    کال به بافتی میگویند که بعد از شکستگی استخوان بوجود میاید.  ادامه مطلب

---------------------

کالکانئوس    کالکانئوس نام دیگر استخوان پاشنه است. ادامه مطلب

---------------------

کانال کارپ    کانال کارپ نام یک مجرا در ناحیه مچ دست است که در یک طرف آن استخوانچه های کارپ و در طرف دیگر آن رباط عرضی مچ دست قرار گرفته است. ادامه مطلب

---------------------

کانال مچ دستی    کانال مچ دستی نام یک مجرا در ناحیه مچ دست است که در یک طرف آن استخوانچه های کارپ و در طرف دیگر آن رباط عرضی مچ دست قرار گرفته است. ادامه مطلب

---------------------

کانال نخاعی    کانال نخاعی به فضای استخوانی میگویند که نخاع در درون آن قرار دارد.  ادامه مطلب

---------------------

کپسول مفصلی    کپسول مفصلی بافت پرده ای شکلی است که اطراف مفصل را فرا میگیرد. ادامه مطلب

---------------------

کرست کمری    کرست کمری نوعی بریس است که به دور کمر بسته میشود.  ادامه مطلب

---------------------

کشش استخوانی    کشش استخوانی یا کشش اسکلتال نوعی کشش است که در درمان بعضی شکستگی ها بکار میرود.  ادامه مطلب

---------------------

کشش پوستی    کشش پوستی نوعی کشش است که در شکستگی ها بکار میرود.  ادامه مطلب

---------------------

کشکک    کشکک نام استخوانی در جلوی زانو است. ادامه مطلب

---------------------

کلاب فوت    کلاب فوت نام بیماری مادرزادی است که موجب تغییر شکل کف پا میشود. ادامه مطلب

---------------------

کلاپس مهره    کلاپس مهره به معنی خرد شدن مهره در ستون فقرات است.  ادامه مطلب

---------------------

کلاهک چرخاننده    کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف نام دسته ای از عضلات در ناحیه شانه است.  ادامه مطلب

---------------------

کلیپل فایل    کلیپل فایل نام یک بیماری مادرزادی گردن است.  ادامه مطلب

---------------------

کمپارتمان    کمپارتمان به یک فضای بسته ای در اندام میگویند که حاوی بافت هایی است. ادامه مطلب

---------------------

کمربند شانه ای    کمربند شانه ای به استخوان هایی میگویند که اندام فوقانی از طریق آنها به تنه متصل میشود.  ادامه مطلب

---------------------

کنتراکچر    کنتراکچر به معنای کوتاه شدن طول عضلات، تاندون ها و یا رباط ها است.  ادامه مطلب

---------------------

کندروکلسینوز    کندروکلسینوز بیماری است که مشخصه آن رسوب مولکول های کلسیم پیروفسفات در مفاصل و بدنبال آن تخریب مفصل است.  ادامه مطلب

---------------------

کندرولیز    کندرولیز به معنای از بین رفتن لایه غضروفی سطح مفصل است.  ادامه مطلب

---------------------

کندروم    کندروم نوعی تومور خوش خیم استخوان و از جنس غضروف است. ادامه مطلب

---------------------

کندرومالاسی    کندرومالاسی یا نرمی غضروف نوعی بیماری غضروف است.  ادامه مطلب

---------------------

کندیل    کندیل نام برجستگی انتهایی بعضی استخوان های بلند است.  ادامه مطلب 

---------------------

کنسلوس    کنسلوس نام نوعی جنس استخوان است.  ادامه مطلب

---------------------

کوبوئید    کوبوئید نام یکی از استخوانچه های کف پا در ناحیه تارس است.  ادامه مطلب

---------------------

کوبیتوس واروس    کوبیتوس واروس نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی آرنج بصورت انحراف به داخل است.  ادامه مطلب

---------------------

کوبیتوس والگوس    کوبیتوس والگوس نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی آرنج بصورت انحراف به خارج است.  ادامه مطلب

---------------------

کوراکوئید    کوراکوئید نام زائده ای در ناحیه شانه است.  ادامه مطلب

---------------------

کورتیکال    کورتیکال نام نوعی جنس استخوان است.  ادامه مطلب

---------------------

کورونال    کورونال صفحه ای فرضی است که بدن را به دو قسمت جلو و عقب تقسیم میکند. ادامه مطلب

---------------------

کورونوئید    کورونوئید نام زائده ای در ناحیه آرنج است.  ادامه مطلب

---------------------

کوزالژی    کوزالژی علائمی است که بدنبال آسیب ناقص اعصاب محیطی ایجاد میشود. ادامه مطلب

---------------------

کوکسا پلانا    کوکسا پلانا به معنی پهن شدن سر استخوان ران است. ادامه مطلب

---------------------

کوکسا وارا    کوکسا وارا به معنای کم شن زاویه بین گردن و تنه استخوان ران است. ادامه مطلب

---------------------

کوکسا والگا    کوکسا والگا به معنای زیاد شدن زاویه بین گردن و تنه استخوان ران است. ادامه مطلب

---------------------

کوکسیکس    کوکسیکس همان استخوان دنبالچه است. ادامه مطلب

---------------------

کونچر    کونچر نام نوعی ایمپلنت یا ابزار فلزی برای بیحرکت کردن شکستگی ران است. ادامه مطلب

---------------------

کونئیفرم    کونئیفرم نام سه استخوان کوچک یا استخوانچه در کف پا است. ادامه مطلب

---------------------

کیست استخوانی   کیست استخوانی به معنای ایجاد یک حفره در درون استخوان است. ادامه مطلب

---------------------

کیست بیکر    کیست بیکر نوعی کیست سینوویال در پشت زانو است. ادامه مطلب

---------------------

کیست سینوویال    کیست سینوویال یک کیسه بافتی محتوی مایع سینوویال است. ادامه مطلب

---------------------

کیست منیسک    کیست منیسک یک کیسه بافتی است که درد اطراف منیسک زانو ایجاد میشود. ادامه مطلب

---------------------

کیفواسکولیوز    کیفواسکولیوز به معنای وجود همزمان کیفوز و اسکولیوز در ستون مهره است. ادامه مطلب

---------------------

کیفوپلاستی    کیفوپلاستی نوعی عمل جراحی در ستون مهره است. ادامه مطلب

---------------------

کیفوز    کیفوز به معنی انحراف ستون مهره به جلو است. ادامه مطلب

---------------------

کین باخ    کین باخ نکروز یا سیاه شدن استخوان لونیت در مچ دست است. ادامه مطلب

 

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.