لغت نامه ارتوپدی

 لغت نامه ارتوپدی 

 

 

 آ   ا   ب   پ   ت   ج،چ،خ   د   ر،ز،ژ   س   ش،ص،ع   ف،ق   ک   گ،ل   م   ن   و،ه،ی 


رابدومیولیز    رابدومیولیز به معنای تخریب سلول های عضلانی ارادی است. ادامه مطلب

---------------------

رادیال    رادیال نام یک عصب و یک شریان در ناحیه ساعد است. ادامه مطلب

---------------------

رادیکولوپاتی    رادیکولوپاتی وضعیتی است که در آن ریشه عصبی که در حال خارج شدن از نخاع است به علتی تحت فشار قرار میگیرد. ادامه مطلب

---------------------

رادیوتراپی    رادیوتراپی یا پرتودرمانی به معنای درمان با اشعه گاما است. ادامه مطلب

---------------------

رادیوس    رادیوس نام استخوانی در ساعد است. ادامه مطلب

 ---------------------

رادیوگرافی    رادیوگرافی نام روشی تصویربرداری است که با استفاده از اشعه ایکس یا رونتگن انجام میشود. ادامه مطلب

---------------------

راشیتیسم    راشیتیسم یا ریکتز نام یک بیماری متابولیسم استخوانی است. ادامه مطلب

---------------------

راموس پوبیس    راموس پوبیس قسمتی از لگن خاصره است که به شکل یک میله در جلوی آن قرار گرفته است. ادامه مطلب

---------------------

رباط    رباط یا لیگامان نوار بافتی محکمی است که در اطراف مفصل قرا دارد. ادامه مطلب

---------------------

رفلکس    رفلکس یک واکنش در بدن موجود زنده است. ادامه مطلب

 ---------------------

رکورواتوم    رکورواتوم به معنای حرکت زانو در جهت خلاف خم شده است بطوریکه از صاف و مستقیم شدن هم آنطرف تر میرود. ادامه مطلب

---------------------

رگ به رگ شدن    رگ به رگ شدن به معنی آسیب رباط و لیگامان اطراف مفصل به علت قرار گرفتن مفصل در وضعیت های نامطلوب است. ادامه مطلب

---------------------

روتاتور    روتاتور به معنای چرخاننده است. عضلاتی که موجب چرخش یک یک اندام شوند را عضلات روتاتور مینامند. ادامه مطلب

---------------------

روتاتور کاف    روتاتور کاف نام دسته ای از عضلات در ناحیه شانه است.  ادامه مطلب

---------------------

ریکتز    ریکتز نام یک بیماری متابولیسم استخوانی است. ادامه مطلب

 ---------------------

زخم بستر    زخم بستر زخمی پوستی است که معمولا بر اثر خوابیدن زیاد در بستر ایجاد میشود. ادامه مطلب

---------------------

زخم فشاری    زخم فشاری زخمی پوستی است که معمولا بر اثر خوابیدن زیاد در بستر ایجاد میشود. ادامه مطلب

---------------------

زردپی    زردپی یک طناب بافتی بسیار محکم و قابل انعطاف است که از یک طرف به عضله و از طرف دیگر به استخوان متصل میشود. ادامه مطلب

---------------------

زند زبرین    زند زبرین نام استخوانی در ساعد است. ادامه مطلب

---------------------

زند زیرین    زند زیرین یکی از دو استخوان تشکیل دهنده ساعد میباشد. ادامه مطلب

---------------------

ژنو واروم    ژنوواروم یا پای پرانتزی نوعی تغییر شکل در اندام تحتانی است که در آن فاصله زانوها از هم زیاد میشود. ادامه مطلب


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.