لغت نامه ارتوپدی

 لغت نامه ارتوپدی 

 

 

 آ   ا   ب   پ   ت   ج،چ،خ   د   ر،ز،ژ   س   ش،ص،ع   ف،ق   ک   گ،ل   م   ن   و،ه،ی 


سارکوم    سارکوم نام عمومی برای دسته ای از تومور ها است که منشا آنها سلول های استخوان، غضروف، عضله، رگ و یا چربی است. ادامه مطلب

---------------------

ساژیتال    ساژیتال صفحه ای فرضی است که از وسط بدن عبور کرده و آن را به دو قسمت چپ و راست تقسیم میکند. ادامه مطلب

---------------------

ساکرالیزاسیون    ساکرالیزاسیون به معنای چسبدن مهره آخر کمری به استخوان ساکروم است. ادامه مطلب

---------------------

ساکروایلیاک    ساکروایلیاک نام مفصلی در ناحیه لگن خاصره است. ادامه مطلب

---------------------

ساکروایلئیت    ساکروایلئیت به معنای التهاب مفصل ساکروایلیاک است. ادامه مطلب

---------------------

ساکروم    ساکروم نام یکی از استخوان های تشکیل دهنده لگن خاصره است. ادامه مطلب

---------------------

سالتر هاریس    سالتر هاریس نوعی تقسیم بندی برای شکستگی های صفحه رشد است. ادامه مطلب

---------------------

ستون مهره    ستون مهره یا ستون فقرات ساختمانی است که از سر تا لگن امتداد دارد و تنه در اطراف آن شکل گرفته است. ادامه مطلب

---------------------

سرخرگ    سرخرگ یا شریان نوعی رگ خونی است که خون را از قلب به دیگر اندام های بدن انتقال میدهد. ادامه مطلب

---------------------

سرطان    سرطان نام مجموعه ای از بیماری هاست که وجه مشخصه همه آنها رشد غیر قابل کنترل سلول ها است. ادامه مطلب

---------------------

سکستر    سکستر تکه ای از استخوان مرده است که به علت عفونت مزمن استخوان بوجود میاید. ادامه مطلب

---------------------

سل    سل نوعی عفونت است که به علت فعالیت یک نوع باکتری به نام باسیل کخ بوجود میاید. ادامه مطلب

---------------------

سمپاتکتومی    سمپاتکتومی یک روش جراحی است که هدف آن درمان بیماری هایی است که به علت افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک ایجاد شده اند. ادامه مطلب

---------------------

سمفیز پوبیس    سمفیز پوبیس نام مفصلی در حلقه لگنی است که در جلوی آن قرار دارد. ادامه مطلب

---------------------

سندروم    سندروم به معنی مجموعه ای از علائم بیماری است که به توسط پزشک مشاهده میشود و یا به توسط بیمار احساس میشود. ادامه مطلب

---------------------

سوکت    سوکت قسمتی از اندام مصنوعی یا پروتز است که انتهای اندام قطع شده در درون آن قرار میگیرد. ادامه مطلب

---------------------

سونوگرافی    سونوگرافی نام یک روش تصویربرداری است که در آن از امواج صوتی استفاده میشود. ادامه مطلب

---------------------

سیاتیک    سیاتیک نام عصبی در اندام تحتانی است. ادامه مطلب

---------------------

سیاهرگ    سیاهرگ یا ورید نوعی رگ خونی است که خون را از اعضاء و بافت ها به قلب برمیگرداند. ادامه مطلب

---------------------

سی تی اسکن    سی تی اسکن نوعی روش تصویربرداری با اشعه ایکس است. ادامه مطلب

---------------------

سیستم هاورس    سیستم هاورس واحد تشکیل دهنده استخوان است. ادامه مطلب

---------------------

سیستوگرافی    سیستوگرافی نام روشی تصویربرداری از مثانه است که با استفاده از اشعه ایکس صورت میگیرد. ادامه مطلب

---------------------

سیمان استخوانی    سیمان استخوانی به ماده شیمیایی خاصی میگویند که در بدن برای چسباندن استخوان بکار برده میشود. ادامه مطلب

---------------------

سین داکتیلی    سین داکتیلی به معنای چسبیدن دو یا چند انگشت دست یا پا به هم است. ادامه مطلب

---------------------

سینووکتومی    سینووکتومی نوعی روش جراحی ارتوپدی است. ادامه مطلب

---------------------

سینوویال    سینوویال نام دسته ای از سلول های مفصلی است. ادامه مطلب

---------------------

سینوویت    سینوویت به معنی التهاب بافت سینوویال است. ادامه مطلب

---------------------

سیور    سیور نام بیماری در ناحیه پاشنه نوجوانان است. ادامه مطلب


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.