لغت نامه ارتوپدی

 لغت نامه ارتوپدی 

 

 

 آ   ا   ب   پ   ت   ج،چ،خ   د   ر،ز،ژ   س   ش،ص،ع   ف،ق   ک   گ،ل   م   ن   و،ه،ی 


واروس    واروس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به داخل است. ادامه مطلب 

---------------------

والگوس    والگوس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به خارج است. ادامه مطلب 

---------------------

وتر    وتر همان زردپی یا تاندون است. ادامه مطلب 

---------------------

ورزش ویلیامز    ورزش ویلیامز نام دسته ای از حرکات نرمشی است که در پیشگیری و درمان کمردرد مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب

 ---------------------

هالوکس والگوس    هالوکس والگوس نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی در انگشت شست پا است. ادامه مطلب 

---------------------

هپارین    هپارین نام یک داروی ضد انعقادی تزریقی است. ادامه مطلب 

---------------------

هرنی دیسک    هرنی دیسک همان فتق دیسک بین مهره ای است. ادامه مطلب 

---------------------

همانژیوم    همانژیوم نوعی تومور بافت نرم عروقی است. ادامه مطلب 

---------------------

همیت    همیت نام یکی از استخوانچه های کارپ در مچ دست است. ادامه مطلب

---------------------

هومروس    هومروس نام دیگر استخوان بازو است. ادامه مطلب

---------------------

هیپوتنار    هیپوتنار نام یک برجستگی عضلانی در کف دست است. ادامه مطلب 

---------------------

یووینگ    یووینگ نام یک نوع سرطان بدخیم استخوان است. به آن سارکوم یوینگ هم میگویند. ادامه مطلب

 

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.