فیلم های آموزشی شکستگی های لگن و استابولوم

با دیدن فیلم این مقاله میتوان ریداکشن قطعات ستون های قدامی و خلفی استابوولم را از درون حفره استابوولم یک شکستگی تی شکل مشاهده کرد
در فیلم این مقاله میتوان یک همی پلویس لگن بیمار که بعد از شکستگی تی استابولوم جااندازی باز شده و به توسط دو پلاک فیکس گردیده است را مشاهده کرد
در فیلم این مقاله میتوان محل پلاک ها و پیچ های بکار رفته برای فیکساسیون یک شکستگی تی شکل استابولوم را در لگن یک بیمار مشاهده کرد
در فیلم این مقاله میتوان جاندازی شکستکی تی شکل استابولوم و پلاک های بکار رفته برای فیکساسیون آن را دید
در این مقاله فیلم بازسازی سه بعدی سی تی اسکن یک لگن که دچار شکستگی تی شکل شده مشاهده میشود
در فیلمی که در این مقاله وجود دارد نیمه ای از استخوان لگن یک بیمار مبتلا به شکستگی تی شکل استابولوم را میتوان دید
در این مقاله فیلم لگن یک بیمار مبتلا به شکستگی تی استابولوم میتواند ویو های ابتوراتور و ایلیاک لگن را بازسازی کند
در این مقاله فیلم لگن یک بیمار که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی تی شکل استابوولم شده بررسی میشود
در این مقاله فیلمی از لگن یک بیمار مبتلا به شکستگی وجود دارد که تحت عمل جراحی قرار گرفته و میتوان در آن محل قرار گرفتن پیچ ها و مسیر آنها را مشاهده کرد
در این مقاله فیلمی از استخوان لگن یک بیمار دیده میشود که بدنبال تصادف دچار شکستگی و دررفتگی شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است
در این مقاله فیلمی از بعد از جراحی یک مورد شکستگی استخوان ایلیوم همراه با دررفتگی مفصل ساکروایلیاک و دیاستاز سمفیز پوبیس دیده میشود
در فیلم این مقاله میتوان شکستگی استخوان ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک همراه با یک سیستوگرافی مثانه را مشاهده کرد
در این مقاله میتوان فیلم یک مورد شکستگی استخوان ساکروم را که تحت عمل جراحی قرار گرفته مشاهده کرد
در این مقاله فیلم بازسازی سه بعدی سی تی اسکن لکن یک بیمار مبتلا به شکستگی استخوان ساکروم دیده میشود
در این مقاله فیلمی از استخوان لگن یک بیمار مبتلا به شکستگی ساکروم که با تکنیک سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده مشاهده میشود
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.