فیلم های آموزشی در مورد نکات احتیاطی بعد از جراحی تعویض مفصل ران

آموزش عملی نکات احتیاطی بعد از جراحی تعویض مفصل ران - کلیات - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری کلیات مواردی را که باید بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران رعایت کنید تا احتمال دررفتگی مفصل مصنوعی به حداقل برسد را به شما آموزش میدهد
آموزش عملی درست ایستادن بعد از جراحی تعویض مفصل ران - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری بصورت عملی به شما نشان میدهد که بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران باید چگونه به درستی بایستید تا احتمال دررفتگی مفصل مصنوعی شما به حداقل برسد
آموزش عملی درست نشستن بعد از جراحی تعویض مفصل ران - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری بصورت عملی به شما نشان میدهد که بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران باید چگونه به درستی روی صندلی بنشینید تا احتمال دررفتگی مفصل مصنوعی شما به حداقل برسد
آموزش عملی درست دراز کشیدن بعد از جراحی تعویض مفصل ران - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری بصورت عملی به شما نشان میدهد که بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران باید چگونه به درستی روی تخت دراز بکشید تا احتمال دررفتگی مفصل مصنوعی شما به حداقل برسد


فیلم های آموزشی نرمش های بعد از جراحی تعویض مفصل ران

آموزش عملی نرمش های بعداز جراحی تعویض مفصل ران - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" در مورد اهداف انجام نرمش بعد از جراحی تعویض مفصل ران با شما صحبت میکند
آموزش عملی نرمش های ابتدایی بعداز جراحی تعویض مفصل ران - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بطور عملی نرمش هایی که باید بلافاصله بعد از یک عمل جراحی تعویض مفصل ران انجام شوند را به شما آموزش میدهد
آموزش عملی نرمش های مرحله دوم بعداز جراحی تعویض مفصل ران - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بطور عملی نرمش هایی که باید بعد از گذشت مدتی از یک عمل جراحی تعویض مفصل ران انجام شوند را به شما آموزش میدهد
آموزش عملی نرمش های مرحله سوم بعداز جراحی تعویض مفصل ران - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بطور عملی نرمش هایی که باید در مرحله سوم و بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران انجام شوند را به شما آموزش میدهد
آموزش عملی نرمش های مرحله چهارم بعداز جراحی تعویض مفصل ران - فیلم
در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بطور عملی نرمش هایی که باید در مرحله چهارم و بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران انجام شوند را به شما آموزش میدهد

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.