در رفتگی مفصل چگونه ایجاد میشود

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

 

مفصل محلی است که دو استخوان در کنار یکدیگر قرار گرفته و در آن محل نسبت به هم حرکت دارند. بیشترین حرکتی که مفاصل دارند بصورت زاویه دار شدن امتداد طولی دو مفصل است. البته در بعضی مفاصل استخوان ها میتوانند روی یکدیگر مختصری هم بلغزند و جابجا شوند.

 

 

دو استخوانی که مفصل را تشکیل میدهند چگونه در کنار یکدیگر باقی مانده و جدا نمیشوند

عواملی که موجب میشوند این دو استخوان در کنار یکدیگر باقی بمانند را عوامل پایداری آن مفصل مینامند. این عوامل متعددند و هر کدام از آنها ممکن است در یک مفصل اهمیت بیشتری داشته باشد. مهمترین این عوامل عبارتند از

1037

  • شکل استخوان ها. مثلا در مفصل ران یک طرف بصورت یک کاسه عمیق و طرف دیگر بصورت کره است. قرار گرفتن ایندو در داخل هم موجب پایداری مفصل میشود
  • لیگامان ها. نوارهای بافتی محکم و قابل انعطافی هستند که از یک سر به یک استخوان و از سر دیگر به استخوان دیگری که مفصل را تشکیل میدهد متصل میشود. اتصال لیگامان به نقاط خاصی از استخوان های دو طرف مفصل فقط اجازه حرکت در جهات مشخصی را به مفصل میدهد و مفصل در جهات دیگر نمیتواند حرکت کند. مفاصل زانو و انگشتان برای حفظ پایداری خود بیشتر به لیگامان ها وابسته اند.
  • عضلات اطراف مفصل اطراف آنرا گرفته و مانع حرکات نابجا در آن میشوند. قسمت زیادی از پایداری مفصل شانه به علت عضلات اطراف آن است.
  • فشار اتمسفر بیش از فشار مایعی است که بین دو استخوان تشکیل دهنده مفصل است و به این ترتیب در حفظ پایداری مفصل موثر است.

         1037 2  کپسول مفصل شانه در اطراف سر استخوان بازو و حفره گلنوئید است

در بعضی از مفاصل بدن مانند شانه، مچ دست و مفصل ران عضلات کمک زیادی به لیگامان ها برای حفظ پایداری مفصل میکنند. وقتی به مفصل نیروی زیادی وارد میشود عضلات بطور رفلکسی و غیر ارادی منقبض شده و موجب حفظ پایداری مفصل میشوند. در بعضی دیگر از مفاصل مانند مفاصل انگشتان، زانو و مچ پا عضلات، کمک زیادی در این زمینه نمیکنند. در این محل ها لیگامان ها به سبب وظیفه سنگین تری که دارند مجبورند قویتر شوند.

 

دررفتگی مفصل چیست

وقتی ضربه ایکه به مفصل وارد میشود آنقدر شدید است که موجب پارگی وسیع لیگامان ها و کپسول مفصلی میشود، دررفتگی بوجود میاید. در دررفتگی بر اثر نیروهای وارده به اندام سطوحی که مفصل را تشکیل میدهند طوری جابجا میشوند که دیگر در تماس با یکدیگر نیستند. در این حال میگوییم مفصل دچار دررفتگی Dislocation شده است. در نیمه دررفتگی سطوح مفصلی به نحوی جابجا میشوند که کاملا در مقابل یکدیگر قرار نگرفته اند ولی با این حال همچنان با هم در تماس هستند.

نیمه دررفتگیSubluxation وضعیتی مابین دررفتگی کامل و وضعیت طبیعی است. دررفتگی یا نیمه دررفتگی مفاصل ممکن است مادرزادی باشد، ممکن است براثر ضربه یا عفونت ایجاد شود، ممکن است در طول زندگی فرد بطور مکرر ایجاد شود و یا ممکن است بیمار بتواند بطور ارادی مفصل خود را دچار دررفتگی کند.

 

فهرست مقالات مرتبط

در رفتگی مفصل چگونه ایجاد میشود

در رفتگی مفصل – علائم و تشخیص

در رفتگی مفصل – درمان و عوارض

0/5 ( 0 بازدید )