مشاوره آنلاین

دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . تشخیص

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مرد ۵۸ ساله ایست که بدنبال سقوط از ارتفاع دچار درد شدید در ناحیه لگن شده و بلافاصله بعد از تروما توانایی راه رفتن را از دست داده است. به مرکز درمانی اولیه مراجعه و پس از تهیه رادیوگرافی لگن با تشخیص آسیب حلقه لگنی به مرکز ما ارجاع داده شد. در موقع مراجعه بیمار از نظر همودینامیک پایدار بوده و معاینه عروقی و عصبی اندام های تحتانی طبیعی بود. در معاینه درد و تندرنس بر روی سمفیز پوبیس وجود داشت. تورم مختصر و اکیموز بر روی سمفیز مشخص بود. فشار از بالا و از دو طرف بر روی کرت های ایلیاک دردناک بود. بیمار سابقه فشار بالا خون داشت. برای بررسی بیشتر ناحیه پلویک از ویو های رخ، اینلت Inlet و اوتلت Outlet استفاده شد. در زیر رادیوگرافی های ناحیه پلویک بیمار دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1070 1

در نمای رخ بالا دیاستاز سمفیز پوبیس دیده میشود. در طرف چپ دیده میشود که پوبیس به سمت سفالاد هم حرکت کرده است. دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در سمت چپ دیده میشود. ساکروم و ایلیوم به نظر سالم هستند. هر دو استابولوم به نظر سالم میرسند.

1070 10

در نمای اینلت، دیاستاز سمفیز و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک مشاهده میشود. در مفصل ساکروایلیاک چپ دیده میشود که ایلیوم نسبت به ساکروم به سمت عقب جابجا شده است. شکستگی در گرافی دیده نمیشود.

1070 13

در نمای اوتلت دیاستاز سمفیز پوبیس و جابجا شدن پوبیس چپ به سمت سفالاد دیده میشود. در خلف، باز شدن مفصل ساکروایلیاک را میتوان دید. رادیوگرافی ساده نمیتواند بخوبی ضایعات خلفی حلقه لگن را نشان دهد. برای بررسی تمام ضایعات حلقه لگنی نیاز به سی تی اسکن وجود دارد. سی تی اسکن بخصوص ضایعات خلفی حلقه لگنی را به وضوح نشان میدهد. در زیر کاتهای مهم لگن بیمار که از لحاظ آناتومیک از بالا به پایین مرتب شده اند دیده میشوند.

1070 8

1070 2

در دو کات بالا باز شدن مفصل ساکروایلیاک هم در جلو و هم در پشت مفصل دیده میشود. البته مفصل در قسمت قدام بیشتر باز شده است.

1070 4

1070 14

1070 15

در سه کات بالا که از سطوح پایینتر گرفته شده است میبینیم که باز شدن مفصل در قسمت قدام کاملا بصورت مفصلی و دررفتگی خالص است در حالیکه در قسمت خلفی آسیب غالب، شکستگی است. در واقع جزء خلفی آسیب حلقه لگنی بصورت شکستگی- دررفتگی است. به این نوع آسیب Crescent fracture هم میگویند.

1070 5

در کات بالا فاصله پیدا کردن هر دو استخوان Juxtasymphyseal از یکدیگر دیده میشود که نشانه دیاستاز سمفیز است. برای مشاهده بهتر ضایعات، در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

1070 3

در این تصویر دیاستاز سمفیز در قدام و باز شدن یا دررفتگی مفصل در قسمت خلف را میبینیم

1070 6

در این ویو بهتر میتوان باز شدن مفصل ساکروایلیاک را دید.

 

1070 12

1070 11 ویو اینلت

 

1070 9

1070 7

و ویو اوتلت هم این تغییرات را از زوایای دیگر نشان میدهند. با در نظر گرفتن تصاویر بالا بیمار ما دچار یک ضایعه کاملا ناپایدار در حلقه لگنی شده است. طبق تقسیم بندی AO این ضایعه جزو دسته C2 قرار میگیرد. این ضایعه هم از لحاظ Rotational و هم Vertical ناپایدار است. مکانیسم ایجاد این ضایعات معمولا Vertical shearing است.

برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم های سه بعدی از لگن این بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با در کنار هم گذاشتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و با دیدن آنها میتوان شکل ضایعات و جااندازی آنها را بهتر ارزیابی کرد.

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک. چرخش افقی

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک. چرخش عمودی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک

ادامه بحث را در مقاله “دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . درمان” دنبال کنید

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )