مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و استابولوم . درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ساکروم و استابولوم . تشخیص” است.

تمام شکستگی های ترانس فورامینال ساکروم که هم کورتکس قدامی و هم کورتکس خلفی را درگیر کرده اند ناپایدار بوده و نیاز به فیکسیشن دارند. شکستگی ترانسورس استابولوم هم که از سقف استابولوم میگذرد نیاز به فیکسیشن دارد. پلان درمانی برای تثبیت شکستگی ساکروم استفاده از پلاک ترانس ایلیاک با اپروچ خلفی و برای شکستگی عرضی استابولوم استفاده از پلاک داخل پلویک بریم با اپروچ قدامی بود. بیمار ابتدا در وضعیت پرون قرار گرفته و سپس با دو انسیزیون طولی در کنار توبروزیته های ایلیوم، این عناصر اکسپوز شده و پس از استئوتومی توبروزیته ها برای تعبیه ناودان، پلاک ۱۲ سوراخه بازسازی ۴.۵ در قسمت خلف گذاشته شد. سپس بیمار سوپاین شده و با اپروچ قدامی ایلیواینگوینال و stoppa محل شکستگی راموس و شکستگی عرضی استابولوم اکسپوز شده و با پلاک بازسازی ۳.۵ فیکس شد. رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1085 3

در این تصویر رخ، پلاک بازسازی ترانس ایلیاک که در خلف از پشت ساکروم عبور کرده و توبروزیته های ایلیوم را به یکدیگر متصل میکند دیده میشود. پلاک در هر طرف با سه پیچ به ایلیوم متصل شده است. مدیال ترین ترین پیچ بلندترین پیچ بوده و در بین کورتکس های مدیال و لترال ایلیوم عبور میکند. این پیچ بیشترین قدرت گیر Grip را در اتصال پلاک و استخوان بدست میدهد. دو پیچ لترال تر کوتاه تر بوده و تقریبا عمود بر کورتکس لترال ایلیوم است. در حین گذاشت این پیچ ها باید مواظب بود چون ممکن است نوک پیچ ها به درون مفصل ساکروایلیاک برود. پلاک قدامی از سمفیز پوبیس عبور کرده و با دو پیچ در طرف مقابل فیکس شده است. هدف از این کار فیکس کردن جابجایی استخوان جوکستاسمفیزیال در ناحیه سمفیز است. دو پیچ در قدام و دو پیچ در خلف پلاک، شکستگی عرضی استابولوم را باترس میکند و برای تقویت فیکسیشن از یک پیچ لگ Lag که از روی پلویک بریم به ستون خلفی رفته استفاده شده است.

1085 11

در این ویو ایلیاک محل پیچ لگ در پشت استابولوم بهتر دیده میشود. پلاک داخل لگن شکستگی استابولوم را باترس کرده و پیچ لگ قطعات را به هم فیکس میکند. پس از هر جراحی حلقه لگنی باید از بیمار سی تی اسکن به عمل آید تا نه تنها دقت ریداکشن بررسی شود بلکه از محل پیچ ها و عدم تهاجم به مفصل اطمینان حاصل شود.

1085 13

در کات بالا نوک پیچ هایی که از پلاک ترانس ایلیاک موازی با کورتکس های ایلیوم گذاشته شده دیده میشود.

1085 5

1085 9

1085 1

سه کات بالا محل قرار گرفتن پلاک در زیر پلویک بریم و بر روی شکستگی دیده میشود. همچنین میتوان مسیر پیچ لگ را در ستون خلفی دنبال کرد. تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پلاک ها را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1085 12

تصویر بالا نمای خلفی لگن را نشان میدهد. پلاک از شیاری که در توبروزیته های ایلیوم ایجاد شده عبور میکند تا هم به کورتکس خلفی ساکروم نزدیکتر باشد و هم برجستگی آن بر روی توبروزیته ایلیوم زیر پوست قرار نگیرد. پلاک در هر طرف با سه پیچ به ایلیوم فیکس شده است. پیچ مدیال موازی با کورتکس های ایلیوم و دو پیچ لترال عمود بر آنها.

1085 4

در تصویر بالا نوک پیچ لگ در پایین ستون خلفی دیده میشود.

1085 8

1085 2

تصویر بالا محل قرار گرفتن پلاک داخل لگن و فیکس شدن آن در خلف و در بالای سیاتیک ناچ با دو پیچ و همچنین پیچ لگ را نشان میدهد.

1085 6

1085 7

در تصویر بالا دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک در سمت راست کمی باز است که به علت جرخش داخلی قطعه شکسته شده لترال ساکروم ایجاد شده است. نوک یکی از پیچ های عمود بر کورتکس ایلیوم در جلوی مفصل ساکروایلیاک راست دیده میشود.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و استابولوم بعد از جراحی

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )