عوارض بعد از انجام اعمال جراحی ستون مهره کدامند

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

1097

فهرست مقالات مرتبط

اعمال جراحی ستون مهره در غالب موارد موفقیت آمیز بوده و بدون برجای گذاشتن مشکلی خاص موجب بهبودی بیمار میشوند. با این حال در برخی موارد ممکن است عوارضی بعد از انجام این اعمال جراحی ایجاد شوند.

آسیب های بعد از اعمال جراحی ستون مهره را میتوان به دو دسته آسیب های حین جراحی و عوارض بعد از جراحی تقسیم کرد.

 

عوارض احتمالی بعد از جراحی ستون مهره چیست

بعضی از عوارض جراحی های ستون مهره بلافاصله بعد از جراحی دیده نشده و ممکن است بعد از گذشت چند هفته خود را نشان دهند. مهمترین این عوارض عبارتند از :

ادامه درد سیاتیکی : در اعمال جراحی که برای درمان هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای انجام میشود گاهی اوقات ممکن است جراح نتواند تمام قطعاتی از دیسک را که بر روی ریشه عصبی فشار میاورد از محل خارج کند. در این موارد ممکن است مقداری از درد که به پای بیمار تیر میکشد باقی بماند.

هماتوم اپیدورال Epidural hematoma : در این عارضه مقداری خون در فضای اطراف پرده دورا یا سخت شامه جمع میشود. هماتوم اپیدورال به علت ادامه خونریزی از رگ های خونی است که در حین جراحی بریده شده اند. این خونریزی در ابتدا مشکلی برای بیمار ایجاد نمیکند ولی بعد از مدتی با افزایش خونریزی و فشار توده تجمع یافته خون، موجب بروز درد و علائم عصبی به علت فشار هماتوم به ریشه های عصبی میشود. خونریزی اپیدورال باید بصورت اورژانس جراحی شود.

آبسه اپیدورال Epidural abcess  : این عارضه به علت تجمع چرک در اطراف پرده دورا یا سخت شامه ایجاد میشود و علائم آن معمولا بعد از ۴-۲ هفته از جراحی بروز میکند. آبسه اپیدورال باید بصورت اورژانس جراحی شود.

پسودومننکوسل Pseudomeningocele : این عارضه معمولا به علت آسیب پرده های اطراف نخاع ایجاد شده و بر اثر آن مانند مننگوسل مایع مغزی نخاعی در پشت نخاع جمع میشود.

 

فهرست مقالات مرتبط

آسیب های حین عمل جراحی ستون مهره

عوارض بعد از جراحی ستون مهره

0/5 ( 0 بازدید )