مشاوره آنلاین

شکستگی ایلیوم. تشخیص

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مرد ۳۶ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده و توانایی راه رفتن را از دست داده است. در مراجعه به اولین مرکز درمانی بعد از تهیه رادیوگرافی تشخیص شکستگی لگن داده شده و به مرکز ما ارجاع داده شد. در بدو ورود، بیمار از لحاظ همودینامیک مشکلی نداشته و شکستگی در نواحی دیگر یدن نداشت. معاینه عروقی و عصبی اندام های تحتانی هم طبیعی بود. نتیجه معاینه بیمار درد شدید در همی پلویس راست بود که با حرکات اندام تحتانی راست تا حدودی و با فشار به کرت ایلیاک راست بشدت افزایش میافت. تندرنس بر روی کرت ایلیاک و پوبیس سمت راست وجود داشت. در بدو ورود برای بیمار پین دیستال فمور با ۱۵ کیلوگرم تراکشن اسکلتال گذاشته شد. از تشک مواج برای پیشگیری از زخم بستر استفاده شد. بیمار تحت پروفیلاکسی شیمیایی با انوکساپارین و پروفیلاکسی مکانیکی با Sequential Compression Device SCD قرار گرفت. رادیوگرافی های رخ و مایل از ناحیه حلقه لگنی به عمل آمد. در زیر تعدادی از رادیوگرافی های ناحیه پلویک بیمار دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1123 5

در گرافی رخ بالا در نگاه اول به نظر میرسد همی پلویس راست کلا به سمت بالا جابجا شده است. فاصله عمودی سیاتیک ناچ بزرگ و پایین ترین قسمت مفصل ساکروایلیاک در سمت راست بیشتر شده است. تصویر مشکوکی از شکستگی در بال ایلیاک راست که تا سیاتیک ناچ ادامه یافته دیده میشود. شکستگی در راموس تحتانی پوبیس و تغییر شکل در محل اتصال راموس فوقانی و پلویک بریم دیده میشود. تغییر شکل خاصی ناشی از شکستگی در ساکروم یا استابولوم ها دیده نمیشوند

1123 8

در ایلیاک ویو نکته غیر طبیعی دیده نمیشود

1123 10

در ابتوراتور ویو شکستگی کامل راموس های فوقانی و تحتانی پوبیس دیده میشوند. تا اینجا مشخص شده که بیمار ما دچار ضایعه حلقه لگنی در جلو و به احتمال زیاد در پشت است. برای بررسی بیشتر ضایعات، بخصوص ضایعات خلفی که تشخیص آنها با رادیوگرافی ساده بسیار مشکل است، نیاز به تهیه سی تی اسکن از لگن بیمار وجود دارد. در زیر کاتهای مهم لگن بیمار که از لحاظ آناتومیک از بالا به پایین مرتب شده اند دیده میشوند.

1123 11

این کات شکستگی بال ایلیوم را در قسمت های فوقانی یعنی در حدی که هنوز مهره های کمری وجود دارند نشان میدهد.

1123 13

1123 9

دو کات بالا نشان میدهند که شکستگی ایلیوم تا توبروزیته ایلیوم در نزدیکی مفصل ساکروایلیاک هم کشیده شده است.

1123 4

1123 15

دو کات بالا نشان میدهند که بجز شکستگی توبروزیته ایلیاک، در رفتگی در قدام مفصل ساکروایلیاک هم وجود دارد.

1123 1

1123 7

در دو کات بالا مشاهده میشود که شکستگی ساکروم در نزدیکی مفصل ساکروایلیاک بوجود آمده و موجب تغییر شکل آلای ساکروم و چرخش آن به سمت مدیال شده است.

1123 3

شکستگی داخل مفصلی توبروزیته ایلیوم و دررفتگی قدام مفصل ساکروایلیاک که در واقع یک fracture- dislocation را بوجود آورده اند تا پایین ترین قسمت های مفصل ساکروایلیاک کشیده شده است.

1123 2

کات بالا شکستگی در ریشه راموس فوقانی پوبیس، بسیار نزدیک به استابولوم را نشان میدهد. برای مشاهده بهتر ضایعات، در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

1123 6

نمای بالا که تقریبا با یک زاویه اینلت تهیه شده است شکستگی واضح ایلیوم در قسمت خلف و شکستگی  راموس های پوبیس در قسمت قدام را نشان میدهد. قسمت قدام ساکرال آلا شکسته و به سمت داخل چرخیده است. مفصل ساکروایلیاک در قسمت قدام کاملا باز شده و سطح مفصلی ایلیوم دیده میشود. شکستگی قسمتی از لب قدامی استابولوم در سمت چپ دیده میشود که به لحاظ کوچکی و پایداری مفصل نیازی به فیکسیشن ندارد.

1123 12

ویو بالا شکستگی راموس های پوبیس را بهتر نشان میدهد ولی در همین زاویه هم مشخص است که مفصل ساکروایلیاک باز شده است.

1123 14

اطلاعات جدیدی که در این نما وجود دارد، ادامه یافتن شکستگی به داخل مفصل ساکروایلیاک و سیاتیک ناچ است. به نظر میرسد قطعه خلفی ایلیوم اتصال خود را به ساکروم حفظ کرده و قطعه جلویی کاملا جابجا شده و از مفصل ساکروایلیاک در رفته است. با در نظر گرفتن اطلاعات فوق بیمار ما دچار یک شکستگی کاملا ناپایدار حلقه لگنی است.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ایلیوم. چرخش عمودی

فیلم شکستگی ایلیوم. چرخش افقی

ادامه بحث را در مقاله “شکستگی ایلیوم. درمان” دنبال کنید

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )