مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و پوبیس. تشخیص

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مرد ۲۸ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده و به کلینیک لگن مراجعه کرده است. وضعیت همودینامیک (فشار خون) وی نرمال بوده و شکستگی در اندام ها وجود نداشته است. معاینه عصبی اندام های تحتانی طبیعی بوده است. برای بررسی ضایعات لگنی از بیمار رادیوگرافی های لگن به عمل آمده که در زیر مشاهده میشوند. برای دیدن نمای بزرگتری از هر تصویر روی آن کلیک کنید.

1171 12

در گرافی رخ بالا، شکستگی راموس های فوقانی و تحتانی در طرف راست دیده میشوند. در قسمت خلف، با اینکه Arcuate line های دو فورامن ساکروم در طرف چپ دیده میشوند ولی در طرف راست به خوبی واضح نیستند.

1171 2

در گرافی اوت لت، بجز دیسمورفیسم مهره اول نکته خاصی وجود ندارد.

1171 9

در ویو اینلت، شکستگی پوبیس در هر دو طرف دیده میشود. در قسمت خلف، کورتکس قدامی ساکروم در طرف راست به واضحی طرف چپ دیده نمیشود. این گرافی ها نشان میدهند که هر دو راموس پوبیس در جلو پلویس آسیب دیده اند. گرچه علائمی مشکوک به وجود ضایعه در قسمت خلف وجود دارد ولی این رادیوگرافی های ساده نمیتوانند وضعیت خلف حلقه لگن را به خوبی روشن کنند. کلا رادیوگرافی های ساده توانایی اندکی در نمایان کردن ضایعات تروماتیک خلف لگن دارند. با دیدن رادیوگرافی های ساده لگن، ضایعات قدام لگن مانند شکستگی های راموس پوبیس یا دیاستاز سمفیز بیشتر از ضایعات خلفی خود را نشان میدهند. این موجب میشود پزشک معالج فکر کند مشکل فقط در قدام لگن است در حالیکه در اکثر مواردی که قدام لگن ضایعه دارد خلف لگن هم آسیب دیده و نکته مهم اینست که اهمیت این ضایعات خلفی که دیده نمیشوند بیشتر از ضایعات قدامی است که دیده میشوند. سایه محتویات بافت نرم لگن و کیفیت نامناسب رادیوگرافی ها اجازه نمیدهند تا از این وسیله بتوان به نحو شایسته ای برای تشخیص ضایعات خلف لگن استفاده کرد. پس با کوچکترین شکی به وجود ضایعات حلقه لگنی باید از کل لگن سی تی اسکن به عمل آورد. دیدن هر ضایعه تروماتیک در گرافی های ساده لگن نشانه نیاز بیمار به انجام سی تی لگن است. در زیر بعضی از کات های مهم سی تی اسکن لگن بیمار که از لحاظ آناتومیک از بالا به پایین مرتب شده اند گذاشته شده است.

1171 4

در این کات شکستگی هر دو کورتکس قدامی و خلفی ساکروم در level فورامن های S1 دیده میشوند.

1171 10

1171 11

1171 5

1171 3

در تمامی کات های بالا که از سطوح مختلف تهیه شده است خط شکستگی دیده میشود که با عبور از فورامن های ساکروم موجب شکستگی این استخوان هم در کورتکس قدامی و هم در کورتکس خلفی شده اند. در زیر تصاویر بازسازی شده لگن بیمار دیده میشود. با کلیک بر روی هر تصویر میتوان نمای بزرگتری از آنها را دید.

1171 1

در تصویر بالا شکستگی پوبیس در طرف راست و چپ و شکستگی ساکروم در قسمت خلف دیده میشود. شکستگی ساکروم در مهره S1 در ساکرال آلا است و در مهره های پایین تر بصورت ترانس فورامینال درمیاید. Mammillary process ها در بالای ساکروم دیده میشوند که نشانه دیسمورفیسم است.

1171 8

ویو تقریبا اوت لت آسیب پوبیس را بهتر نشان میدهد.

1171 7

در ویو اینلت دیده میشود که قطعات شکسته شده ساکروم جابجایی قدامی خلفی ندارند.

1171 6

ویو خلفی شکستگی ساکروم را نشان میدهد.

 با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شکستگی ساکروم و پوبیس. چرخش عمودی

ادامه بحث را در مقاله “شکستگی ساکروم و پوبیس. درمان” دنبال کنید

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )