نوبت دهی

شکستگی بالای استخوان فیبولا ( نازک نی)

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 شکستگی انتهای بالایی استخوان نازک نی یا فیبولا Fibula معمولا همراه با شکستگی های ساق یا مچ پا است. بندرت ممکن است این شکستگی بصورت ایزوله و بدون آسیب های ذکر شده بوجود آید.

در این موارد علت شکستگی کشیده شدن شدید و ناگهانی استخوان به توسط تاندون یا لیگامان هایی است که به آن متصل میشوند.

به قسمت بالایی استخوان نازک نی که نزدیک مفصل زانو است تاندون عضله دوسر ران و لیگامان جانبی خارجی یا کلترال خارجی Lateral collateral ligament میچسبند. کشش ناگهانی تاندون عضله دوسر ران یا لیگامان کلترال خارجی زانو میتواند موجب کنده شدن انتهای بالایی استخوان نازک نی شود.

 شکستگی بدون جابجایی انتهای بالایی استخوان نازک نی
شکستگی بدون جابجایی انتهای بالایی استخوان نازک نی

علائم شکستگی

بدنبال شکستگی، درد و تورم در ناحیه خارج و زیر مفصل زانو درست در محل انتهای بالایی استخوان بوجود میاید. فشار به محل شدت درد را افزایش میدهد. پس از چند روز در محل خونمردگی بوجود میاید.

درمان شکستگی

در صورتی که شکستگی همراه با کنده شدن استخوان به علت کشش تاندون عضله دوسر یا به علت کشش لیگامان جانبی خارجی زانو باشد این بافت ها باید به توسط عمل جراحی ترمیم شوند.