مشاوره آنلاین

دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . تشخیص

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مرد ۵۲ ساله ایست که بر اثر افتادن جسم سنگین بر روی تنه و لگن مصدوم شده است. وی در زیر ماشین سنگین در حال تعمیر بوده که جک زیر ماشین در رفته و ماشین روی او میفتند. بیمار به مرکز درمانی اولیه مراجعه و توسط همکاران جراحی عمومی پذیرش میشود. افت فشار خون و هماچوری و درد ناحیه لگن مهمترین مشکلات بیمار در حین admission بوده است.

در رادیوگرافی اولیه که از ناحیه لگن به عمل آمده دیاستاز سمفیز پوبیس و واید شدن مفصل ساکروایلیاک وجود داشته است. بررسی های اولیه پارگی مثانه را نشان داده اند و بیمار بصورت اورژانس تحت عمل جراحی قرار گرفته، مثانه به توسط اورولوژیست ترمیم شده است. لاپاراتومی آسیب داخل شکمی را نشان نداده ولی جراح برای کنترل خونریزی لگن از روش پک کردن داخل حفره لگن استفاده کرده است. بیمار برای درمان آسیب حلقه لگنی به سرویس ارتوپدی بیمارستان ما ارجاع داده شد.
 
در معاینه دورسی فلکشن مچ و انگشتان پای راست و حس پشت پای راست اختلال داشت. بیمار از لحاظ همودینامیک پایدار بوده و آسیبی در اندام ها نداشت. هموگلوبین بیمار هشت بود. بیمار بطور موقت تحت کشش اسکلتال دیستال فمور و تحت درمان پروفیلاکسی آنتی کواگولانت قرار گرفت. در زیر تصاویر تهیه شده از بیمار دیده میشود. با کلیک بر هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده میشود.
 

1230 12

در نمای رخ لگن بیمار، دیاستاز سمفیز پوبیس و واید شدن مفصل ساکروایلیاک دیده میشود. برای بررسی بیشتر از بیمار سی تی اسکن به عمل آمد.

1230 2

در این کات آگزیال در رفتگی مفصل ساکروایلیاک و شکستگی توبروزیته ایلیوم دیده میشود.

1230 8

در این کات که از قسمت های پایین مفصل ساکروایلیاک عبور کرده است فقط در رفتگی مفصل دیده میشود.

1230 6

و این کات واید شدن سمفیز پوبیس را نشان میدهد. برای تجسم بهتر آسیب های وارده سی تی های بازسازی شده سه بعدی بیمار در زیر گذاشته شده است.

 

1230 10

1230 1

در این نما واید شدن سمفیز و مفصل ساکروایلیاک دیده میشوند. آثاری از گاز هایی که جراح برای پک کردن محوطه لگن مورد استفاده قرار داده است مشاهده میشود. در نمای لترال دیده میشود که از سه گاز استفاده شده یکی از آنها در پشت سمفیز بوده و دو تای دیگر در محوطه True pelvis نبوده و پشت رکتوس ابدومینیس قرار گرفته اند.

 

1230 15

1230 4

در نما های رخ بالا بجز واید شدن سمفیز و ساکروایلیاک، شکستگی دیده نمیشود. در این نما ها تصاویر مربوط به گاز های گذاشته شده در لگن حذف شده اند.

 

1230 7

1230 14

در نما های اینلت، دیده میشود که همی پلویس راست قدری چرخش خارجی پیدا کرده و سمفیز سمت راست قدری جلوتر از سمت چپ است.

 

1230 5

1230 3

در ویو اوت لت دیده میشود که همی پلویس راست هم در جلو و هم در پشت به سمت سفالاد جابجا شده است.

 

1230 11

1230 13

در نماهای پشتی شکستگی توبروزیته ایلیوم هم دیده میشود. اتصال توبروزیته به ساکروم باقی مانده و بقیه ایلیوم به سمت جلو و بالا جابجا شده است.

برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم های سه بعدی از لگن بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با در کنار هم قرار گرفتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن همین بیمار ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر ببینید.

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش افقی

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش عمودی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش عمودی

ادامه بحث را در مقاله “دیاستاز سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . درمان” دنبال کنید

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )