سخنران خوب و موفق کیست – چگونه سخنرانی کنیم

فهرست مقالات مرتبط

تا بحال شنونده چند سخنرانی بوده اید که واقعا توجه شما را جلب کرده است. سخنران را در آن توانا دیده اید و مطلب ارائه شده را گویا و مفید یافته اید. احتمالا تعداد کمی. به واقع علت چیست. رموز یک پرزانتاسیون خوب چیست و در هنگام ارائه مطلب به یک جمع باید به چه نکاتی توجه کرد.

امروزه در اکثر سخنرانی های علمی از نرم افزار پاورپوینت استفاده میشود. استفاده درست و بجا از پاورپوینت میتواند کمک زیادی به موثر بودن ارائه مطلب کند ولی اگر به درستی از آن استفاده نشود تنها مخل بوجود آمدن یک ارتباط درست و مناسب بین سخنران و شنونده است. در بعضی از سخنرانی ها به نظر میرسد اگر سخنران کلا پاورپوینت را کنار بگذارد و فقط حرف بزند بسیار موثر تر خواهد بود.

نکته اول و شاید مهمترین نکته در سخنرانی ها اینست که پاورپوینت در محوریت پرزانتاسیون نیست. اصل قرار دادن پاورپوینت بزرگترین اشتباهی است که اکثریت سخنرانان مرتکب آن میشوند. آنها فراموش میکنند که پاورپوینت در خدمت آنها است نه آنها در خدمت پاورپوینت. پاورپوینت کمک به سخن است و فرع است نه اصل.

بسیاری از سخنرانان خود را کسی میدانند که باید مطالبی را که در پاورپوینت نوشته شده توضیح دهند. اینطور نیست. اصل، سخنانی است که سخنران ارائه میدهد و پاورپوینت فقط با کمک گرفتن از یک سری داده های تصویری سعی میکند به فهم مطلب کمک کند. فراموش نکنید. شما سخنران هستنید. شما و سخنان شما باید در مرکز توجه باشد نه اسلایدهای شما و نه حتی دست نوشته های شما.

 

مهم ترین مراحل و نکات برای موفقیت در سخنرانی عبارتند از

  • آماده کردن سخنرانی
  • تهیه یک پاورپوینت خوب
  • تمرین
  • نکات تکنیکی
  • اجرای خوب.

 

فهرست مقالات مرتبط

چگونه سخنرانی کنیم

آماده کردن یک سخنرانی

آماده کردن یک پاور پوینت خوب

تمرین و تکنیک یک اجرای خوب

0/5 ( 0 بازدید )