آناتومی مفصل ران – اعصاب و عروق (رگ ها)

آناتومی مفصل ران – اعصاب و عروق (رگ ها)

 

 

شریان ها و وریدها و عصب های اطراف مفصل ران از مهمترین و حساس ترین قسمت های آن هستند. عروق وظیفه تغذیه بافت های مفصل را برعهده دارند و اعصاب موجب انتقال پیام های حس درد و حس فهمیدن موقعیت مفصل و انتقال دستورات حرکتی به عضلات اطراف مفصل میشوند.

در زیر به بررسی آناتومی عروق و اعصاب اطراف مفصل ران میپردازیم.

اعصاب

سه عصب مهم در اطراف مفصل ران قرار دارند. عصب سیاتیک و فمورال و ابتوراتور.

مهمترین عصبی که از اطراف مفصل ران عبور میکند عصب سیاتیک است. این عصب از به هم پیوستن ریشه های عصبی درست میشود که از مهره های پایینی کمر خارج میشوند.

عصب سیاتیک از پشت مفصل ران و بسیار نزدیک به آن عبور کرده و به پشت ران میرود. این عصب کلفت ترین عصب بدن بوده و اندازه آن به کلفتی انگشت سبابه است. عصب سیاتیک کاری در ناحیه لگن ندارد و شاخه ای به ناحیه لگن نمیدهد بلکه تنها از آن عبور میکند.

عصب سیاتیک
مسیر عصب سیاتیک در پشت مفصل ران است

عصب دیگری که از جلوی مفصل ران عبور میکند عصب رانی یا فمورال است. دستور این عصب موجب انقباض عضله چهارسر میشود.

عصب ابتوراتور عصب مهم دیگری است که در اطراف مفصل ران قرار دارد. عصب ابتوراتور Obturator nerve از سطح داخلی مفصل ران و نزدیک به کشاله ران عبور کرده و فعالیت آن موجب انقباض عضلات کشاله ران و حس پوست کشاله ران میشود.

عصب حسی رانی از جلو عضلات لگن عبور میکند و حس جلوی ران را موجب میشود.

عصب فمورال یا رانی

عصب ابتوراتور و عصب رانی

عروق

عروق مختلفی در ناحیه لگن وجود دارند ولی رگ عمده ای که موجب خونرسانی به سر استخوان ران میشود از شریان فمورال یا رانی منشعب میشود.

عروق و رگ های اطراف مفصل ران

در فیلمی که در زیر مشاهده میکنید ساختمان یک مفصل طبیعی ران شرح داده شده است.

 

 

فهرست مقالات مرتبط

 

کلیات آناتومی مفصل ران

آناتومی استخوان در مفصل ران

آناتومی غضروف، سینوویال و لابروم در مفصل ران

آناتومی کپسول مفصلی و رباط ها و بورس در مفصل ران

آناتومی عضلات در مفصل ران

آناتومی اعصاب و عروق (رگ ها) در مفصل ران

حرکات مفصل ران رادیوگرافی مفصل ران

 

0/5 ( 0 بازدید )