نرمش های بعد از عمل جراحی تعویض مفصل ران در ناحیه لگن (مفصل مصنوعی) چگونه انجام میشوند – چند روز پس از عمل جراحی

فهرست مقالات مرتبط

این نرمش ها را میتوانید چند روز تا یکی دو هفته بعد از عمل جراحی تعویض مفصل لگن شروع کنید. برای انجام آنها باید از پزشک خود اجازه بگیرید.

 در انجام نرمش ها سه نکته مهم است

  • مدتی که انقباض عضله را نگه میدارید X  ثانیه است
  • در هر نوبت تعداد دفعاتی که یک نرمش را تکرا میکنید X  دفعه است
  • در هر روز X  نوبت نرمش هار ا انجام میدهید

عدد X  در روز اول ۵ است و بتدریج هر روز ۳-۱ به آن اضافه میشود

 

خم کردن زانو

در حالیکه پاشنه پای خود را از روی زمین ( یا تخت) بلند نمیکنید زانو را به آرامی خم کرده و پاشنه پا را بطرف باسن به عقب میکشید ( در تمام طول این حرکت نباید پاشنه از روی زمین بلند شود بطوریکه وزن اندام تحتانی روی زمین باشد). در حین انجام این نرمش زانو همیشه باید بطرف سقف بوده و به طرف داخل و یا خارج نچرخد.

1296 3

  

باز کردن پاها

بدون اینکه پاشنه پا هایتان را از روی زمین بلند کنید ساقها و ران هایتان را از هم باز کرده و دوباره به سر جایشان برگردانید.

1296 1       

بالا بردن مستقیم پا

ابتدا یک حوله را چند تا کرده و زیر زانو قرار دهید.  زانو یتان را کاملا صاف و کشیده نگه دارید. در این حال پاشنه پایتان باید به اندازه چند انگشت از زمین بلند شود. این حالت را چند ثانیه حفظ کنید.

1296 2

 

 

 مستقیم کردن زانو

بر روی صندلی بنشینید و در حالیکه کف هر دو پای شما بر روی زمین قرار دارد پای عمل شده را بالا بیاورید تا زانو کاملا صاف و مستقیم شود. پار ا چند ثانیه در همین حالت نگه داشته و سپس به آرامی به سر جای اول برگردانید.

 

1296 7 .

 

 

فهرست مقالات مرتبط

نرمش های بعد ازجراحی تعویض مفصل ران- بلافاصله پس ازجراحی نرمش های بعد از جراحی تعویض مفصل ران – چند روز پس از جراحی

نرمش های بعد از جراحی تعویض مفصل ران – چند هفته پس از جراحی

طریقه انجام نرمش های پیشرفته لگن بعد از جراحی تعویض مفصل ران

0/5 ( 0 بازدید )