آسیب اعصاب اندام بدنبال شکستگی استخوان ها چه انواعی داشته و چگونه درمان میشود

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

 

بعد از ضرباتی که به اندام وارد میشود اعصاب آن ها ممکن است آسیب ببیند. این آسیب اشکال گوناگونی دارد.

 

آسیب اعصاب را به سه دسته تقسیم میکنند 

 

نوروپارکسی Neuraparaxia

آسیب عصب در این گروه کم است. آسیب بیشتر کارکردی است و ظاهر عصب تغییری نکرده است. در این عارضه، بدنبال ضربه، عصب موقتا توانایی انتقال اطلاعات را از دست میدهد. این عارضه بطور خودبخودی و بدون هیچ درمانی در عرض چند هفته خوب میشود. شایع ترین نوع آسیب عصبی بدنبال شکستگی ها نوروپارکسی است.

 

1343

 A و B نمای یک آسیب عصبی از جنس نوروپارکسی، C آکسونوتمزیس و D نوروتمزیس است

 

آکسونوتمزیس Axonotmesis

در این دسته از آسیب ها، به علت ضربه خارجی یا به علت کشیده شدن عصب، آکسون ها پاره میشوند ولی چون غلاف های آنها مقاومت بیشتری دارند سالم میمانند. در این وضعیت، قسمتی از اکسون که از محل آسیب تا اندام است از بین میرود ولی قسمتی که از مغز تا محل آسیب دیده است زنده میماند.

بتدریج این قسمت زنده مانده در درون کانال هایی که همان بقایای غلاف ها هستند شروع به رشد میکنند و سرانجام دوباره به اندام میرسند. به این صورت بعد از مدتی عصبی که فعالیت خود را به علت آسیب از دست داده بود مجدداً شروع به فعالیت میکند. رشد عصب در داخل این غلاف ها حدود روزی یک میلیمتر یا ماهی یک اینچ است. پس در این دسته از آسیب ها ماهها طول میکشد تا فعالیت عصب بهبود یابد.

 

نوروتمزیس Neurotmesis

در این دسته از آسیب ها هم غلاف آکسون و هم محتویات آن آسیب میبینند. مثلا وقتی عصب با شی برنده ای پاره میشود یا وقتی عصب بر اثر گیر کردن بین دو قطعه شکسته شده له میشود این نوع آسیب بوجود آمده است. در این دسته از آسیب ها تا دو سر پاره شده عصب به توسط عمل جراحی به یکدیگر نزدیک نشود بهبودی بوجود نمیاید.

 

درمان آسیب های عصبی بدنبال شکستگی ها چیست

در شکستگی های بسته اصل بر اینست که آسیب عصبی، نوروپارکسی یا آکسونوتمزیس است. در این موارد درمانی برای مشکل عصبی انجام نمیشود و پزشک معالج تنها صبر میکند تا عصب خودبخود بهبود یابد. اگر عصب بعد از مدت زمانی که پزشک محاسبه کرده است علائم بهبودی را از خود نشان ندهد پزشک احتمال میدهد آسیب از نوع نوروتمزیس بوده و اقدام به عمل جراحی میکند. در حین عمل جراحی عصب صدمه دیده ترمیم میشود.

217 1 ترمیم جراحی عصب آسیب دیده

در شکستگی های باز احتمال اینکه آسیب عصبی از نوع نوروتمزیس باشد بیشتر است. در این حال اگر زخم شکستگی نسبتا تمیز باشد ممکن است پزشک معالج بلافاصله اقدام به ترمیم عصب آسیب دیده بکند ولی در صورت آلودگی زیاد در محل زخم، معمولا ترمیم عصب بمدت چند هفته به تعویق میفتد.

 

فهرست مقالات مرتبط

آسیب عصب از عوارض مهم شکستگی است

آسیب اعصاب چه انواعی داشته و چگونه درمان میشود

0/5 ( 0 بازدید )