مشاوره آنلاین

شکستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن - درمان - نمونه اول

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “شکستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص” است.

بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. برای درمان جراحی شکستگی های استابولوم ممکن است پزشک جراح از جلوی لگن به شکستگی نزدیک شده و آنرا جااندازی کند و یا ممکن است از پشت لگن به شکستگی نزدیک شود. گاهی هم لازم میشود هم از جلو و هم از پشت جراحی را انجام دهد. در این موارد شکاف پوستی ممکن است در جلو و یا در پشت لگن و یا در هر دو طرف باشد. پزشک با در نظر گرفتن شکل شکستگی و شکل قطعات شکستگی، از قبل تصمصم میگیرد که بهترین راه برای جااندازی و فیکس کردن قطعات از راه جلو و یا عقب است.

برای جااندازی و فیکس کردن شکستگی های دو ستونی استابولوم معمولا جراحی از جلو صورت میگیرد. هدف از جراحی، جااندازی سه قطعه اصلی یعنی ستون قدامی و ستون خلفی و قسمت بالای استخوان بی نام است و سپس این قطعات باید به توسط پیچ و پلاک به یکدیگر متصل شوند. در شکستگی های استابولوم عموما از پیچ های ۳.۵ و پلاک های بازسازی ۳.۵ استفاده میشود.

رادیوگرافی های ساده بعد از جراحی بیمار در سه نما در زیر مشاهده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

 

299 31

299 13

299 37

 در این سه نما طرز قرار گرفتن پلاک ها و اتصال سه قطعه اصلی به یکدیگر مشاهده میشود.

گرچه رادیوگرافی های ساده میتوانند نمای کلی جااندازی و تثبیت شکستگی بعد از جراحی را نشان بدهند ولی هیچوقت نمیتوانند دقت جااندازی را به درستی نمایان کنند. بسیاری از جراحی های استابولوم در یک رادیوگرافی ساده رخ، خوب جلوه میکنند ولی با تهیه دو عکس مایل صحت جااندازی بیشتر قابل بررسی است. با این حال بهترین تصویربرداری برای بررسی صحت و دقت جااندازی بعد از جراحی، سی تی اسکن است. تنها با دیدن سی تی اسکن میتوانیم مطمئن شویم که دقت ریداکشن بدست آمده حین جراحی به چه اندازه بوده است.

در زیر سی تی اسکن همان بیمار بعد از جراحی بترتیب از بالا به پایین دیده میشود.

 

 299 38

299 36

در نما های بازسازی شده زیر بهتر میتوان جااندازی قطعات و موقعیت قرار گرفتن پیچ ها را بر بستر لگن مشاهده کرد.

299 32

 در این نما دیده میشود که یک پلاک منحنی در زیر لبه لگن و در واقع در دهانه لگن اتصال ستون خلفی را به قسمت بالای ایلیوم برقرار کرده و در جلو به پوبیس متصل شده است. یک پلاک چهار سوراخه، اتصال ستون قدامی و قسمت بالای ایلیوم را برقرار کرده است. با عبور یک پیچ از این پلاک و رفتن آن به ستون خلفی، اتصال ستون قدامی و قسمت بالای ایلیوم به ستون خلفی محکم تر میشود. اتصال قطعه مثلثی هم با پیچ در جلو و پیچ و پلاک در قسمت پشت برقرار شده است.

 

299 25

299 14

 در این دو نمای بازسازی شده از همان بیمار، مسیر عبور پیچ ها بخصوص پیچ های بلندی که به ستون خلفی رفته اند بهتر مشخص است.

در زیر یک فیلم از سی تی بیمار وجود دارد که شکل سه بعدی شکستگی را بهتر نشان میدهد.

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )