نوبت دهی

شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم. نمونه اول

شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم. نمونه اول

این بیمار  به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۳۲ ساله ای است که پس از یک تصادف اتومبیل به علت درد شدیدی که در ناحیه لگن احساس میکرده است به یک مرکز درمانی برده میشود. در آن مرکز از لگن بیمار عکس برداری انجام شده و به شکستگی لگن مشکوک میشوند. پس از آن بیمار به مرکز ما ارجاع داده میشود.

بیمار در بدو ورود معاینه شد. شکستگی و یا آسیب جدی در جای دیگر از بدن نداشت ولی از درد شدید لگن در سمت چپ شاکی بود به طوری که کوچکترین حرکت در ران چپ وی موجب درد میشد. برای بررسی بیشتر از لگن بیمار تصویربرداری هایی صورت گرفت. در زیر آنها را مشاهده میکنید. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آنها را ببینید.

 شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

در تصویر بالا که یک نمای روبرو از لگن بیمار است شکستگی خاصی دیده نمیشود. با این حال بیمار درد شدیدی دارد. از لگن وی سی تی اسکن به عمل میاید. در هر بیمار مشکوک به شکستگی استابولوم و هر بیمار مشکوک به آسیب حلقه لگنی باید سی تی اسکن انجام شود.

در زیر تعدادی از تصاویر سی تی اسکن بیمار را میتوانید مشاهده کنید.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

 در تصویر بالا میبینیم که قطعات شکسته شده ستون خلفی کاملا از یکدیگر جدا شده اند.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

 در تصویر بالا که از سطح مفصلی استابولوم تهیه شده است میبینیم که استابولوم کاملا شکسته شده است.

این تصاویر نشان میدهند که احتمالا بیمار دچار یک شکستگی در ستون استابولوم است. برای داشتن یک تجسم سه بعدی از شکستگی میتوان به بازسازی های سه بعدی لگن دقت کرد. اینها تصاویر بازسازی شده ای هستند که با استفاده از سی تی اسکن تهیه میشوند.

با کلیک بر هر کدام از تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آنها را ببینید.

همچنین بخوانید :   شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. نمونه اول

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

 در تصویر بالا که از داخل لگن تهیه شده است شکستگی ستون خلفی استابولوم به وضوح دیده میشود. یک قطعه بزرگ استخوانی که از ستون خلفی کنده شده دیده میشود.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

 در تصویر بالا که لگن را از نمای پشت نشان میدهد شکستگی ستون خلفی دیده میشود. در این وضعیت نوک محل شکستگی بسیار نزدیک عصب سیاتیک بوده و میتواند به آن آسیب برساند. یک قطعه کوچک از لبه پشتی استابولوم شکسته شده است. و یک قطعه آزاد هم در این ناحیه دیده میشود.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

 در این نما جابجایی شدید ستون پشتی استابوولوم که شکسته شده را به سمت خلف میبینیم. شکستگی قسمت کوچکی از لبه پشتی استابولوم هم دیده میشود.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، دو فیلم از تصاویر سه بعدی لگن بیمار با استفاده از سی تی اسکن تهیه شده که آنها را میتوانید در زیر ببینید.

در این فیلم شكسته شدن ستون خلفی استابولوم به وضوح دیده میشود. تكه كوچكی در لبه خلفی استابولوم هم دچار شكستگی شده است. با دقت بیشتر مشاهده میشود كه در محل شكستگی ستون خلفی قطعات كوچكتری از استخوان هم از بدنه اصلی جدا شده اند.

با در نظر گرفتن سی تی اسکن های به عمل آمده میتوان گفت بیمار دچار یک شکستگی ستون خلفی استابولوم همراه با شکستگی قسمت کوچکی از لبه خلفی آن شده است. همچنین قسمتی از سطح مفصلی کاملا کنده شده و در داخل شکستگی قرار گرفته است.

بلافاصله بعد از تشخیص، برای بیمار کشش استخوانی گذاشته شد. این کاری است که باید برای همه بیماران با تشخیص شکستگی استابولوم که نیاز به عمل جراحی دارند انجام شوند.

در فاصله زمانی که بیمار برای عمل جراحی آماده میشود کشش استخوانی موجب میگردد تا سر استخوان ران از حفره استابوولم دور شده و بدین وسیله آسیب کمتری به غضروف مفصل وارد میشود. سایش سر استخوان ران به سطح شکسته شده حفره استابولوم میتواند موجب آسیب شدید غضروف شود.

همچنین بخوانید :   شکستگی چند تکه لب خلفی استابولوم. نمونه چهارم

بهترین روش کشش استخوانی برای بیماران با شکستگی لگن گذاشتن پین در بالای زانو است. پین هایی که در زیر زانو گذاشته میشوند موجب وارد شدن کشش بیش از حد به مفصل زانو میشوند و بیمار ممکن است در دراز مدت دچار درد زانو شود. کشش پوستی تاثیر کشش استخوانی را ندارد.

کشش استخوانی تاثیری در درمان قطعی شکستگی های استخوانی ندارد. بیمار با شکستگی استابولوم اگر نیاز به جراحی ندارد نیاز به کشش استخوانی هم ندارد و باید زود راه اندازی شود. استفاده طولانی مدت از کشش استخوانی بیشتر آسیب میرساند تا کمک کند.

بیمار مورد نظر ما که دچار شکستگی ستون خلفی و لبه خلفی استابولوم است نیاز به جراحی دارد و عمل جراحی وی از طریق پشت لگن انجام میشود. در زیر رادیوگرافی لگن بیمار بعد از جراحی دیده میشود. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر شما میتوانید نمای بزرگتری از آن را مشاهده کنید.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

در رادیوگرافی بالا یک یک تصویر روبرو از لگن است دیده میشود که شکستگی توسط دو پلاک بازسازی ۳.۵ فیکس شده است. یک پلاک ۴ سوراخه و یک پلاک ۷ سوراخه.

بعد از جراحی های استابولوم دقت جااندازی قطعات شکسته شده باید به توسط سی تی اسکن بررسی شود. رادیوگرافی معمولی دقت کافی در بررسی دقت جااندازی را ندارد. دقت رادیوگرافی در حد سانتیمتر و دقت سی تی اسکن در حد میلیمتر است.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

 در تصویر بالا میتوان با دقت زیادی جااندازی شکستگی ستون خلفی را دید. دو نقطه سفید رنگ پیچ هایی هستند که برای فیکس کردن قطعات شکستگی از آنها استفاده شده است.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

در تصویر بالا هم دیده میشود که حفره استابولوم کاملا شکل گرد خود را پیدا کرده است.

برای اینکه تجسم بهتری از شکستگی داشته باشیم میتوانیم به تصاویر سه بعدی لگن بیمار که با سی تی اسکن تهیه میشوند دقت کنیم. با کلیک بر تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آنها را ببینید.

همچنین بخوانید :   شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم. نمونه چهارم

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

 در تصویر بالا ستون پشتی استابولوم دیده میشود که کاملا جااندازی شده است.. سر پیچ هایی که از پشت گذاشته شده اند از داخل لگن بیرون زده و دیده میشود.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

 در تصویر بالا دو پلاک بازسازی روی سطح پشتی ستون خلفی استابولوم دیده میشوند.

شکستگی ستون خلفی استابولوم لگن

در تصویر فوق که یک بازسازی سه بعدی است انحنای پلاک ۷ سوراخه و موقعیت و جهت پیچ های پایینی آن دیده میشوند.

بعد از جراحی دیگر نیازی به ادامه کشش اسکلتال نیست و پین بالای زانو باید خارج شود. بیمار بلافاصله بعد از جراحی حرکت مفصل ران را شروع میکند و با دو عصای زیر بغل راه میرود. کف پای اندام تحتنی طرف شکسته شده تا شش هفته فقط زمین را لمس میکند و بعد از سه ماه بدون عصا راه میرود.

برای تجسم فضایی بهتر از وضعیت شکستگی بعد از جراحی، دو فیلم از تصاویر سه بعدی سی تی اسکن بیمار تهیه شده که آنها را میتوانید در زیر ببینید.

در این فیلم مشاهده میشود كه شكستگی ها به توسط دو پلاك 4 و 7 سوراخ فیكس شده است. پلاك ها بر روی ستون و لب خلفی استابولوم قرار گرفته اند.

در این فیلم دو پلاك 4 و 7 سوراخه و پیچ هایی را كه برای فیكس كردن شكستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم بكار رفته مشاهده میكنید. پایین ترین پیچ پلاك 7 سوراخه كاملا بلند بوده و در استخوان ایسكیوم محكم شده است.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

4.4/5 (7 نظر)