مشاوره آنلاین

شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص

این بیمار  به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۳۲ ساله ای است که پس از یک تصادف اتومبیل به علت درد شدیدی که در ناحیه لگن احساس میکرده است به یک مرکز درمانی برده میشود. در آن مرکز از لگن بیمار عکس برداری انجام شده و به شکستگی لگن مشکوک میشوند. پس از آن بیمار به مرکز ما ارجاع داده میشود.

بیمار در بدو ورود معاینه شد. شکستگی و یا آسیب جدی در جای دیگر از بدن نداشت ولی از درد شدید لگن در سمت چپ شاکی بود به طوری که کوچکترین حرکت در ران چپ وی موجب درد میشد. برای بررسی بیشتر از لگن بیمار تصویربرداری هایی صورت گرفت. در زیر آنها را مشاهده میکنید. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آنها را ببینید.

 303 17

در تصویر بالا که یک نمای روبرو از لگن بیمار است شکستگی خاصی دیده نمیشود. با این حال بیمار درد شدیدی دارد. از لگن وی سی تی اسکن به عمل میاید. در هر بیمار مشکوک به شکستگی استابولوم و هر بیمار مشکوک به آسیب حلقه لگنی باید سی تی اسکن انجام شود.

در زیر تعدادی از تصاویر سی تی اسکن بیمار را میتوانید مشاهده کنید.

303 21

 در تصویر بالا میبینیم که قطعات شکسته شده ستون خلفی کاملا از یکدیگر جدا شده اند.

303 7

 در تصویر بالا که از سطح مفصلی استابولوم تهیه شده است میبینیم که استابولوم کاملا شکسته شده است.

این تصاویر نشان میدهند که احتمالا بیمار دچار یک شکستگی در ستون استابولوم است. برای داشتن یک تجسم سه بعدی از شکستگی میتوان به بازسازی های سه بعدی لگن دقت کرد. اینها تصاویر بازسازی شده ای هستند که با استفاده از سی تی اسکن تهیه میشوند.

با کلیک بر هر کدام از تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آنها را ببینید.

303 16

 در تصویر بالا که از داخل لگن تهیه شده است شکستگی ستون خلفی استابولوم به وضوح دیده میشود. یک قطعه بزرگ استخوانی که از ستون خلفی کنده شده دیده میشود.

303 18

 در تصویر بالا که لگن را از نمای پشت نشان میدهد شکستگی ستون خلفی دیده میشود. در این وضعیت نوک محل شکستگی بسیار نزدیک عصب سیاتیک بوده و میتواند به آن آسیب برساند. یک قطعه کوچک از لبه پشتی استابولوم شکسته شده است. و یک قطعه آزاد هم در این ناحیه دیده میشود.

303 9

 در این نما جابجایی شدید ستون پشتی استابوولوم که شکسته شده را به سمت خلف میبینیم. شکستگی قسمت کوچکی از لبه پشتی استابولوم هم دیده میشود.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، دو فیلم از تصاویر سه بعدی لگن بیمار با استفاده از سی تی اسکن تهیه شده که آنها را میتوانید در مقالت زیر ببینید.

فیلم شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم

فیلم شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم در یک نیمه لگن

با در نظر گرفتن سی تی اسکن های به عمل آمده یمتوان گفت بیمار دچار یک شکستگی ستون خلفی استابولوم همراه با شکستگی قسمت کوچکی از لبه خلفی آن شده است. همچنین قسمتی از سطح مفصلی کاملا کنده شده و در داخل شکستگی قرار گرفته است.

 بقیه بحث در باره بیمار در مقاله “شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن. درمان” است.

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )