نوبت دهی

فلون چیست و چگونه موجب عفونت نوک انگشت میشود

دو نوع عفونت نوک انگشت وجود دارد. یک نوع آن فلون است که در آن سطح ولار نوک انگشت یعنی همان قسمتی که در طرف مقابل ناخن است و اثر انگشت بر روی آن قرار دارد و به آن پالپ انگشت Finger pulp میگویند دچار عفونت میشود.

نوع دیگر از عفونت نوک انگشت پارونیشیا است که در آن ناحیه دور ناخن یعنی سطح دورسال یا پشتی انگشت دچار عفونت میشود.

فلون نوعی عفونت نوک انگشت است که در آن پالپ انگشت Finger pulp (یعنی همان قسمتی که در سطح ولار انگشت یا سطح مقابل ناخن قرار دارد و اثر انگشت بر روی آن است) دچار عفونت میشود.

گاهی اوقات قبل از شروع عفونت نوک انگشت به وسیله جسم تیزی سوراخ یا پاره شده است و از طریق آن زخم میکروب ها به فضای پالپ انگشت راه پیدا کرده و تولید عفونت میکنند و گاهی هم سابقه زخمی شدن نوک انگشت وجود ندارد.

1529 2

علائم فلون یا عفونت پالپ انگشت چیست

در این بیماری نوک انگشت در سطح مقابل ناخن متورم، قرمز و بشدت دردناک میشود. علت درد شدید اینست که نوک انگشت فضای محدود و بسته ایست و بدنبال عفونت و افزایش جریان خون متسع میشود ولی چون فضا بسته بوده و قابلی اتساع زیادی ندارد فشار داخل آن بالا رفته و این فشار بالا موجب درد میشود.

گاهی این افزایش فشار داخل انگشت به حدی است که موجب کاهش جریان خون انگشت و بدنبال آن نکروز و سیاه شدن نوک انگشت میشود. در این بیماری ممکن است عفونت به استخوان بند انتهایی انگشت سرایت کرده و موجب استئومیلیت شود.

در فلون فشار دادن نوک انگشت درد را بیشتر میکند. در مراحل ابتدایی فلون فقط بافت پالپ انگشت ملتهب است ولی بعد از مدتی چرک در محل جمع پیدا کرده و آبسه تشکیل میشود.

1529 1

درمان فلون چگونه است

در مراحل ابتدایی که هنوز آبسه و تجمع چرک وجود ندارد درمان شامل تجویز آنتی بیوتیک و فرو کردن انگشت روزی سه بار هر باز ۲۰ دقیقه در آب گرم است.

اگر در نوک انگشت آبسه تشکیل شده باشد باید به توسط جراح نوک انگشت شکاف داده شده و چرک خارج شود. متاسفانه در بسیاری موارد تشخیص اینکه عفونت فلون تبدیل به آبسه شده یا نه مشکل است و نیاز به معاینه دقیق متخصص دارد.