شکستگی مفصل ران چیست (فیلم)

 

 

شکستگی مفصل ران یکی از انواع بسیار شایع شکستگی لگن است. شکستگی های مفصل ران میتوانند موجب بروز عوارض زیادی شوند که تا آخر عمر همراه بیمار هستند. 

این شکستگی ها چگونه به وجود میایند و چه اهمیتی دارند. شکستگی های مفصل ران چه انواعی دارند.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران در مورد شکستگی های مفصل ران به تفصیل برای شما صحبت میکند.