نوبت دهی

شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه دوم

شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه دوم

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار خانم جوان ۲۴ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده است. بدنبال تصادف، بیمار قادر به ایستادن و راه رفتن نبوده و به  بیمارستان نزدیک محل تصادف انتقال داده شده است.

در رادیوگرافی اولیه که از ناحیه لگن به عمل آمده، شکستگی استابولوم مشخص شده و بیمار جهت ادامه درمان به مرکز ما ارجاع داده شد. بیمار از لحاظ فشار خون پایدار بوده و شکستگی در قسمت دیگری نداشت. در زیر رادیوگرافی رخ لگن بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی تصویر میتوان نمای بزرگتری از آن را دید.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این گرافی رخ شکستگی با جابجایی زیاد در لبه لگن و بالای استابولوم دیده میشود. حفره استابولوم تغییر شکل داده و از سر فمور فاصله گرفته است. راموس تحتانی پوبیس شکسته است. خط شکستگی به استخوان ایلیاک هم کشیده شده است.

تا این مرحله میتوان گفت مشکل اصلی بیمار درگیری ستون های استابولوم است ولی تا وقتی بررسی بیشتری به توسط سی تی اسکن برای بیمار به عمل نیامده است نمیتوان در باره ماهیت آسیب لگن به دقت اظهار نظر کرد.

در هر بیمار مشکوک به شکستگی استابولوم و هر بیمار مشکوک به آسیب حلقه لگنی باید سی تی اسکن به عمل آید.

از لگن بیمار سی تی اسکن به عمل آمد. در زیر تعدادی از کات های سی تی اسکن بیمار را میتوانید مشاهده کنید.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در تصویر بالا دیده میشود که ایلیوم در چند محل دچار شکستگی شده است

  شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در تصویر بالا دیده میشود که خط شکستگی به داخل استابولوم رفته و ستون های قدامی و خلفی استابولوم را از یکدیگر جدا کرده است.

تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی اجازه میدهد تا شکل قطعات شکسته شده را همانطور که انتظار میرود در هنگام عمل جراحی دیده شوند مشاهده کنیم. دیدن این تصاویر میتواند به مواجهه بهتر جراح با قطعات شکستگی و در حین جراحی کمک کند. با کلیک بر روی تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از تصاویر زنده لگن مشاهده کنید.

همچنین بخوانید :   شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه اول

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این تصویر قطعه شکسته شده ستون خلفی استابولوم دیده میشود که به داخل لگن جابجا شده است. ستون قدامی لگن هم شکسته شده و قطعه ستون قدامی به سمت خارج چرخیده است. یک قطعه کوچک مثلثی در لبه دهانه لگن کمی جلوتر از مفصل ساکروایلیاک شکسته و جدا شده است.

این قطعه گرچه حاوی سطح مفصلی نیست ولی حفظ و جااندازی آن در حین جراحی به دقت جااندازی کمک میکند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

تصویر بالا نمای لگن را شکستگی ایلیوم را از سمت خارج نشان میدهد

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در تصویر بالا که لگن را از نمای پشت نشان میدهد دیده میشود که هر دو ستون قدامی و خلفی لگن شکسته شده اند.

تصاویر رادیوگرافی ساده و تصاویر سی تی اسکن نشان دهنده این واقعیت هستند که با یک شکستگی دو ستونی استابولوم مواجه هستیم.

برای داشتن تجسمی بهتر از شکستگی های این بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن او ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در زیر ببینید.

در این فیلم در جلوی لگن دیده میشود كه ستون قدامی به سمت جلو جابجا شده و چرخش خارجی پیدا كرده است. یك قطعه مثلثی شكل از پلویك بریم و در خلف ستون قدامی وجود دارد. از داخل لگن میتوان ستون خلفی را هم دید كه به سمت پشت و داخل جابجا شده است. سر استخوان ران را میتوان از بین دو ستون جابجا شده مشاهده كرد.

برای بیمار کشش استخوانی گذاشته شد. هر بیمار با شکستگی استابولوم که نیاز به عمل جراحی داشته باشد از زمان تشخیص تا زمان جراحی استابولوم باید تحت کشش اسکلتال یا استخوانی قرار گیرد.

هدف از کشش، دور شدن سر استخوان ران از استابولوم است تا به این وسیله آسیب بیشتری به سر فمور وارد نشود. کشش همچنین موجب ریداکشن نسبی شکستگی استابولوم میشود. بهترین روش کشش اسکلتال در این بیماران از طریق پین بالای زانو است.

همچنین بخوانید :   شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم. نمونه چهارم

تنها کمک کشش اسکلتال استفاده از آن در فاصله زمانی مراجعه بیمار به بیمارستان تا زمان جراحی است. کشش اسکلتال امروزه عملا جایی در درمان قطعی شکستگی های استابولوم ندارد. اگر بیمار نیاز به جراحی دارد باید جراحی شود و اگر نیاز ندارد، باید هر چه زودتر راه اندازی شود. استفاده طولانی مدت از کشش اسکلتال جز آسیب بیشتر، کمکی به بیمار نمیکند.

بیمار با تشخیص شکستگی دو ستونی استابولوم و به علت جابجایی زیاد قطعات شکسته شده نیاز به عمل جراحی دارد. اپروچ انتخابی برای درمان این شکستگی ها اپروچ ایلیواینگوینال است.

به زبان دیگر باید پوست و دیگر بافت ها را از جلوی لگن و در ناحیه زیر شکم بیمار باز کرده و با نمایان شدن استخوان های شکسته شده جلوی لگن هم ستون قدامی و هم ستون خلفی را از طریق دسترسی جلو جااندازی و سپس با پیچ و پلاک فیکس کرد.

دسترسی به استخوان های لگن از سمت جلو از جمله پیچیده ترین اعمال جراحی ارتوپدی بوده و بخصوص جااندازی شکستگی ستون خلفی استابولوم از راه جلو لگن نیاز به تکنیک و ابزار های خاص و تصویر برداری کامپیوتری در حین جراخی دارد.

در گرافی های سه گانه ژوده که بلافاصله بعد از عمل جراحی از بیمار تهیه شده جااندازی قطعات شکسته شده و محل قرار گرفتن پیچ و پلاک ها دیده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در رادیوگرافی های بالا دیده میشود که شکستگی های ایلیوم و پوبیس و استابولوم جااندازی شده و با استفاده از پیچ و پلاک فیکس شده است.

 گرچه گرافی های سه گانه لگن میتواند تا حدودی جااندازی شکستگی را نشان دهد ولی بررسی دقت جااندازی و محل پیچ و پلاک ها تنها به توسط سی تی اسکن امکانپذیر است. بدون سی تی اسکن نمیتوان مطمئن بود آیا قطعات شکسته شده با چه دقتی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

در زیر تعدادی از تصویر های کلیدی سی تی بیمار نشان داده شده اند.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در تصویر بالا جااندازی شکستگی ایلیوم دیده میشود. نقاط سفید رنگ پیچ و پلاک هایی هستند که بر روی استخوان قرار گرفته اند.

همچنین بخوانید :   شکستگی استابولوم در یک مرد میانسال

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در تصویر بالا دیده میشود که ستون های قدامی و خلفی به درستی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.  در نما های بازسازی شده زیر بهتر میتوان جااندازی قطعات و پخش پیچ و پلاک ها را بر روی قسمت های مختلف لگن مشاهده کرد.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نما دیده میشود که یک پلاک منحنی در سطح داخلی لگن و در واقع در دهانه لگن، ستون خلفی استابولوم را از پشت به استخوان ایلیوم و از قدام به پوبیس متصل کرده است. همچنین یک پلاک چهار سوراخه بر روی لبه لگن قرار گرفته و ستون قدامی را به ایلیوم متصل کرده است. اتصال ستون قدامی استابولوم به ایلیوم هم به توسط یک پیچ بلند انجام شده است.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نمای  لگن، محل قرار گیری پلاک چهار سوراخه بهتر مشخص است.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نما پشت لگن بعد از جااندازی دیده میشود. مشاهده میشود که بدون اینکه پیچ و یا پلاکی بر روی سطح پشتی لگن گذاشته شود جااندازی صورت گرفته است.

برای داشتن تجسمی بهتر از شکستگی های این بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن او ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در زیر ببینید.

در این فیلم دیده میشود كه برای فیكس كردن شكستگی ها از دو پلاك استفاده شده است.

در این فیلم دیده میشود كه پلاك منحنی داخل لگن با دو پیچ در خلف و دو پیچ در قدامی فیكس شده است. از پلاك كوتاه كه بر روی پلویك بریم قرار گرفته است چهار پیچ بلند خارج شده كه ستون قدامی را به ستون خلفی متصل میكند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (5 نظر)