مشاوره آنلاین

شکستگی دو ستونی در استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار خانم جوان ۲۴ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده است. بدنبال تصادف، بیمار قادر به ایستادن و راه رفتن نبوده و به  بیمارستان نزدیک محل تصادف انتقال داده شده است. در رادیوگرافی اولیه که از ناحیه لگن به عمل آمده، شکستگی استابولوم مشخص شده و بیمار جهت ادامه درمان به مرکز ما ارجاع داده شد. بیمار از لحاظ فشار خون پایدار بوده و شکستگی در قسمت دیگری نداشت. در زیر رادیوگرافی رخ لگن بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی تصویر میتوان نمای بزرگتری از آن را دید.

300 32

 در این گرافی رخ شکستگی با جابجایی زیاد در لبه لگن و بالای استابولوم دیده میشود. حفره استابولوم تغییر شکل داده و از سر فمور فاصله گرفته است. راموس تحتانی پوبیس شکسته است. خط شکستگی به استخوان ایلیاک هم کشیده شده است. تا این مرحله میتوان گفت مشکل اصلی بیمار درگیری ستون های استابولوم است ولی تا وقتی بررسی بیشتری به توسط سی تی اسکن برای بیمار به عمل نیامده است نمیتوان در باره ماهیت آسیب لگن به دقت اظهار نظر کرد.

در هر بیمار مشکوک به شکستگی استابولوم و هر بیمار مشکوک به آسیب حلقه لگنی باید سی تی اسکن به عمل آید.

از لگن بیمار سی تی اسکن به عمل آمد. در زیر تعدادی از کات های سی تی اسکن بیمار را میتوانید مشاهده کنید.

 

300 17

 در تصویر بالا دیده میشود که ایلیوم در چند محل دچار شکستگی شده است

  300 27

در تصویر بالا دیده میشود که خط شکستگی به داخل استابولوم رفته و ستون های قدامی و خلفی استابولوم را از یکدیگر جدا کرده است.

تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی اجازه میدهد تا شکل قطعات شکسته شده را همانطور که انتظار میرود در هنگام عمل جراحی دیده شوند مشاهده کنیم. دیدن این تصاویر میتواند به مواجهه بهتر جراح با قطعات شکستگی و در حین جراحی کمک کند. با کلیک بر روی تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از تصاویر زنده لگن مشاهده کنید.

300 2

 در این تصویر قطعه شکسته شده ستون خلفی استابولوم دیده میشود که به داخل لگن جابجا شده است. ستون قدامی لگن هم شکسته شده و قطعه ستون قدامی به سمت خارج چرخیده است. یک قطعه کوچک مثلثی در لبه دهانه لگن کمی جلوتر از مفصل ساکروایلیاک شکسته و جدا شده است. این قطعه گرچه حاوی سطح مفصلی نیست ولی حفظ و جااندازی آن در حین جراحی به دقت جااندازی کمک میکند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

300 14

تصویر بالا نمای لگن را شکستگی ایلیوم را از سمت خارج نشان میدهد

 

300 29

در تصویر بالا که لگن را از نمای پشت نشان میدهد دیده میشود که هر دو ستون قدامی و خلفی لگن شکسته شده اند.

تصاویر رادیوگرافی ساده و تصاویر سی تی اسکن نشان دهنده این واقعیت هستند که با یک شکستگی دو ستونی استابولوم مواجه هستیم.

برای داشتن تجسمی بهتر از شکستگی های این بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن او ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی دو ستونی در استابولوم

فیلم شکستگی دو ستونی در استابولوم در یک نیمه لگن

 ادامه بحث در باره درمان این بیمار در مقاله “شکستگی دو ستونی در استابولوم در ناحیه لگن. درمان” است.

 

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )