مشاوره آنلاین

شکستگی دو ستونی در استابولوم در ناحیه لگن. درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “شکستگی دو ستونی در استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص” است.

برای بیمار کشش استخوانی گذاشته شد. هر بیمار با شکستگی استابولوم که نیاز به عمل جراحی داشته باشد از زمان تشخیص تا زمان جراحی استابولوم باید تحت کشش اسکلتال یا استخوانی قرار گیرد. هدف از کشش، دور شدن سر استخوان ران از استابولوم است تا به این وسیله آسیب بیشتری به سر فمور وارد نشود. کشش همچنین موجب ریداکشن نسبی شکستگی استابولوم میشود. بهترین روش کشش اسکلتال در این بیماران از طریق پین بالای زانو است.

تنها کمک کشش اسکلتال استفاده از آن در فاصله زمانی مراجعه بیمار به بیمارستان تا زمان جراحی است. کشش اسکلتال امروزه عملا جایی در درمان قطعی شکستگی های استابولوم ندارد. اگر بیمار نیاز به جراحی دارد باید جراحی شود و اگر نیاز ندارد، باید هر چه زودتر راه اندازی شود. استفاده طولانی مدت از کشش اسکلتال جز آسیب بیشتر، کمکی به بیمار نمیکند.

 

بیمار با تشخیص شکستگی دو ستونی استابولوم و به علت جابجایی زیاد قطعات شکسته شده نیاز به عمل جراحی دارد. اپروچ انتخابی برای درمان این شکستگی ها اپروچ ایلیواینگوینال است. به زبان دیگر باید پوست و دیگر بافت ها را از جلوی لگن و در ناحیه زیر شکم بیمار باز کرده و با نمایان شدن استخوان های شکسته شده جلوی لگن هم ستون قدامی و هم ستون خلفی را از طریق دسترسی جلو جااندازی و سپس با پیچ و پلاک فیکس کرد.

دسترسی به استخوان های لگن از سمت جلو از جمله پیچیده ترین اعمال جراحی ارتوپدی بوده و بخصوص جااندازی شکستگی ستون خلفی استابولوم از راه جلو لگن نیاز به تکنیک و ابزار های خاص و تصویر برداری کامپیوتری در حین جراخی دارد.

در گرافی های سه گانه ژوده که بلافاصله بعد از عمل جراحی از بیمار تهیه شده جااندازی قطعات شکسته شده و محل قرار گرفتن پیچ و پلاک ها دیده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

  300 39

300 5

300 12

در رادیوگرافی های بالا دیده میشود که شکستگی های ایلیوم و پوبیس و استابولوم جااندازی شده و با استفاده از پیچ و پلاک فیکس شده است.

 گرچه گرافی های سه گانه لگن میتواند تا حدودی جااندازی شکستگی را نشان دهد ولی بررسی دقت جااندازی و محل پیچ و پلاک ها تنها به توسط سی تی اسکن امکانپذیر است. بدون سی تی اسکن نمیتوان مطمئن بود آیا قطعات شکسته شده با چه دقتی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

در زیر تعدادی از تصویر های کلیدی سی تی بیمار نشان داده شده اند.

300 23

در تصویر بالا جااندازی شکستگی ایلیوم دیده میشود. نقاط سفید رنگ پیچ و پلاک هایی هستند که بر روی استخوان قرار گرفته اند.

300 1

در تصویر بالا دیده میشود که ستون های قدامی و خلفی به درستی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.  در نما های بازسازی شده زیر بهتر میتوان جااندازی قطعات و پخش پیچ و پلاک ها را بر روی قسمت های مختلف لگن مشاهده کرد.

300 33

 در این نما دیده میشود که یک پلاک منحنی در سطح داخلی لگن و در واقع در دهانه لگن، ستون خلفی استابولوم را از پشت به استخوان ایلیوم و از قدام به پوبیس متصل کرده است. همچنین یک پلاک چهار سوراخه بر روی لبه لگن قرار گرفته و ستون قدامی را به ایلیوم متصل کرده است. اتصال ستون قدامی استابولوم به ایلیوم هم به توسط یک پیچ بلند انجام شده است.

300 38

 در این نمای  لگن، محل قرار گیری پلاک چهار سوراخه بهتر مشخص است.

300 20

 در این نما پشت لگن بعد از جااندازی دیده میشود. مشاهده میشود که بدون اینکه پیچ و یا پلاکی بر روی سطح پشتی لگن گذاشته شود جااندازی صورت گرفته است.

برای داشتن تجسمی بهتر از شکستگی های این بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن او ایجاد شده اند. فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی دو ستونی در استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شکستگی دو ستونی در استابولوم بعد از جراحی

 

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )