نوبت دهی

شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم. نمونه دوم

شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم. نمونه دوم

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیماری که مورد بحث قرار میگیرد مرد ۳۲ ساله ای است که بعد از تصادف اتومبیل و به علت درد شدید لگن به یک مرکز پزشکی ارجاع داده شده است. در همان مرکز فشار خون پایین بیمار با تزریق سرم درمان و زخم ساق راست وی بخیه شده است. از لگن بیمار عکسبرداری صورت گرفته که مشخص کننده یک شکستگی لگن بوده است و به همین علت بیمار به مرکز ما ارجاع داده شده است. بیمار از کاهش حس پا شاکی بود.

تصویر رادیوگرافی بیمار در زیر دیده میشود. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آن را ببینید.

  شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

در تصاویر بالا استخوان جابجا شده ای در بالای استابولوم چپ دیده میشود.در هر بیمار با شکستگی لگن باید سی تی تهیه شود. در زیر تعدای از تصاویر سی تی اسکن بیمار دیده میشود.

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

در تصویر بالا دیده میشود که قطعه بزرگی از لبه پشتی استابولوم کنده و جابجا شده است.

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

تصویر بالا نشان میدهد که ستون خلفی لگن و لبه خلفی استابولوم در چند محل شکسته شده است.

در زیر تعدادی از تصاویر سه بعدی سی تی اسکن بیمار دیده میشوند. با تصاویر میتوانند شکستگی ها را بهتر نمایان کنند.

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

تصویر بالا لگن را از سمت پشت نشان میدهد. در این تصویر شکسته شدن ستون پشتی استابولوم دیده میشود. همچنین دو قطعه بزرگ از لبه خلفی استابوولوم هم دچار شکستگی شده اند.

همچنین بخوانید :   شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. نمونه اول

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

 در تصویر بالا جابجایی زیاد قطعه لب خلفی دیده میشود. همچنین شکستگی کوچکی در لبه قدامی استابولوم هم وجود دارد.

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

در تصویر بالا که داخل لگن را نشان میدهد شکستگی ستون خلفی استابولوم مشاهده میشود. با در نظر گرفتن تصاویر بالا مشخص میشود که بیمار دچار شکستگی ستون خلفی همراه با شکستگی چند تکه لبه خلفی استابولوم شده است.

در زیر فیلمی از لگن بیمار با استفاده از تصاویر سه بعدی سی تی اسکن وجود دارد. آن را نگاه کنید.

در این فیلم دیده میشود كه ستون خلفی استابولوم كاملا شكسته و جابجا شده است. همچنین دو قطعه از لب خلفی استابولوم هم دچار شكستگی همراه با جابجایی شدید شده اند. قطعه كوچكی از لبه جلویی استابولوم هم شكسته است.

در این فیلم شكسته شدن ستون خلفی و لب خلفی استابولوم دیده میشود. لب خلفی استابولوم كاملا جابجا شده و به سمت بیرون و بالا حركت كرده است.

بیمار مورد نظر ما دچار شکستگی حفره استابولوم بصورت شکستگی ستون و لب خلفی شده است. این شکستگی ها وقتی با جابجایی بیش از سه میلیمتری همراه هستند نیاز به درمان جراحی دارند. این میزان از جابجایی معمولا در رادیوگرافی ساده به سختی دیده میشود.

بنابراین در هر بیماری که مشکوک به شکستگی لگن است باید سی تی اسکن به عمل آید و اگر جابجایی قطعات شکسته شده از این حد بیشتر بود جراحی شود. اکثر شکستگی های لگن جابجایی بیش از این مقدار دارند.

جااندازی شکستگی های ستون خلفی و شکستگی های لبه خلفی استابولوم از طریق اپروچ خلفی صورت میگیرد. به این معنی که با شکافی که در ناحیه پشت باسن بیمار داده میشود پوست و دیگر بافت ها کنار زده شده و استخوان شگسته شده در ناحیه خلفی لگن مشخص میشود. سپس جااندازی و پس از آن فیکساسیون با پیچ و پلاک انجام میشود.

همچنین بخوانید :   شکستگی عرضی و خرد شدگی لب خلفی استابولوم. نمونه اول

رادیوگرافی ساده بعد از جراحی بیمار در زیر مشاهده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

 در تصویر بالا دیده میشود که برای درمان شکستگی بیمار از دو پلاک استفاده شده است. از پلاک کوچکتر برای فیکس کردن شکستگی ستون خلفی و از پلاک یلندتر برای بیحرکت کردن شکستگی لب خلفی استابولوم استفاده گردیده است.

برای بررسی دقت جااندازی قطعات شکسته شده و بررسی وضعیت پیچ ها نسبت به مفصل بعد از جراحی باید از سی تی اسکن استفاده کرد. رادیوگرافی ساده هیچگاه نمیتواند دقت جااندازی را به تصویر بکشد. گاهی وقت ها جابجایی های حتی تا یک سانتیمتر هم ممکن است در رادیوگرافی ساده دیده نشود. در زیر تعدادی از تصاویر سی تی بیمار بعد از جراحی نشان داده شده است.

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

در تصاویر بالا جااندازی قطعات شکسته شده دیده میشود. نقاط سفید رنگ پیچ و پلاک هایی هستند که بر روی سطح پشتی ستون خلفی و لبه خلفی استابولوم قرار گرفته اند.

برای دیدن بهتر شکستگی و جااندازی آنها در زیر تعدادی از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار قرار داده شده است. با کلیک بر روی تصاویر، نمای بزرگتر آنها را میتوان دید.

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

شکستگی ستون پشتی استابولوم لگن

در تصاویر بالا دیده میشود که پلاک کوتاهی بر روی شکستگی ستون خلفی قرار گرفته و برای تثبیت شکستگی لب خلفی از یک پلاک بلندتر استفاده شده است. در نمای داخل لگن هم دیده میشود که قطعات شکسته شده ستون خلفی کاملا جااندازی شده اند.

همچنین بخوانید :   شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه دوم

شکستگی کوچک لبه قدامی استابولوم به علت اینکه در پایداری و حرکت مفصل تغییری ایجاد نکرده است نیاز به جااندازی و فیکس کردن ندارد.

در زیر میتوان فیلمی از لگن بیمار بعد از جراحی را مشاهده کرد. این فیلم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده است.

در این فیلم دیده میشود كه شكستگی ستون خلفی استابولوم به توسط یك پلاك بازسازی كوتاه و شكستگی لب خلفی به توسط یك پلاك بلندتر تثبیت شده است. پلاك روی لب خلفی باید تا حد امكان نزدیك به لبه باشد.

در این فیلم دیده میشود كه پلاك بازسازی بلندی بر روی لبه خلف استابولوم كار گذاشته شده است. پیچ های بلندی كه در ایسكیوم قرار دارند میتوانند پلاك را به خوبی به ستون خلفی متصل كنند. مسیر پیچ ها در هر دو پلاك به وضوح دیده میشوند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (7 نظر)