مشاوره آنلاین

شکستگی ستون قدامی + همی ترانسورس خلفی استابولوم در ناحیه لگن. درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ستون قدامی + همی ترانسورس خلفی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص” است.

به علت درگیر بودن سطح بالایی استابولوم و جابجا شدن قطعات شکسته شده بیمار نیاز به جراحی برای جااندازی و فیکس کردن قطعات شکسته شده دارد.

از زمان بستری بیمار در بیمارستان تا موقع عمل جراحی باید اندام تحتانی طرف شکسته شده تحت کشش اسکلتال باشد تا هم قطعات شکسته شده را تا حدودی در کنار یکدیگر نگه دارد و هم مانع آسیب دیدن بیشتر غضروف استابولوم و سر فمور شود. کشش اسکلتال بهتر است در ناحیه بالای زانو باشد تا هم نیروی کشش بهتر اعمال شود و هم به مفصل زانو آسیب کمتری وارد شود.

جراحی شکستگی های ستون قدامی همراه با همی ترانسورس خلفی معمولا از جلوی لگن انجام میشود. از طریق راه هم میتوان به ستون قدامی و هم به ستون خلفی دسترسی داشته و جااندازی را انجام داد. شکاف جراحی در جلو لگن و زیر شکم بیمار است و با کنار زدن پوست و دیگر بافت ها استخوان های شکسته شده لگن در قسمت جلو نمایان شده و جااندازی و سپس فیکس میشوند. شکستگی ستون خلفی استابولوم را هم میتوان از همین طریق جااندازی و تثبیت کرد. این نوع جراحی از جمله پیچیده ترین اعمال جراحی ارتوپدی بوده و انجام آن نیازمند استفاده از رادیولوژی کامپیوتری در حین جراحی است.

رادیوگرافی ساده بعد از جراحی بیمار در زیر مشاهده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

 

796 11

نمای رخ لگن در بالا نشان میدهد که برای فیکس کردن شکستگی از یک پیچ لگ در ستون قدامی و یک پلاک بر روی پلویک بریم استفاده شده است

برای بررسی دقت جااندازی و بررسی وضعیت پیچ ها نسبت به مفصل بعد از جراحی باید از سی تی اسکن استفاده کرد. رادیوگرافی ساده هیچگاه نمیتواند دقت جااندازی را به تصویر بکشد. گاهی اوقات جابجایی های حتی تا یک سانتیمتر هم ممکن است در یک نما دیده نشود. در زیر بعضی از تصاویر سی تی اسکن بیمار بعد از جراحی نشان داده شده است.

 

796 15

در تصویر بالا که از بالای استابولوم عبور کرده است جااندازی ستون های قدامی و خلفی و همچنین سطح مقطع پیچ ها دیده میشود.

 

796 1

796 12

 

و در تصاویر بالا میتوان نزدیک شدن ستون های استابولوم به هم و جااندازی شکستگی را دید. مشاهده میشود که دوباره استابولوم شکل اولیه خود را بدست آورده است.

با دقت به تصاویر بازسازی شده سه بعدی بعد از عمل جراحی میتوان تجسم فضایی بهتری از ریداکشن و پلاک ها داشت. با کلیک بر روی تصاویر زیر، میتوان نمای بزرگتری از آنها را دید.

 

796 4

در تصویر بالا دیده میشود که با قرار گیری یک پلاک بر روی لبه دهانه لگن شکستگی تثبیت شده است. قطعات شکسته شده به هم نزدیک شده و شکل اولیه خود را مجددا بدست آورده اند.

 

796 8

تصویر بالا نمای پشتی لگن را نشان میدهد. دیده میشود که بدون اینکه استخوان های پشت لگن در دید جراح قرار بگیرند جااندازی شده و در محل درست خود قرار گرفته اند.

 

796 3

تصویر بالا هم که نوعی بازسازی سه بعدی کامپیوتری است مسیر پیچ های بکار بده شده در حین جراحی را نشان میدهد. در این تصویر میتوان دید که با امتداد یافتن پیچ ها از ستون قدامی به ستون خلفی، محل شکستگی بیحرکت شده است.

 

796 7

و در تصویر بالا دیده میشود که یک پیچ بلند در شاخه فوقانی استخوان پوبیس شکستگی این ناحیه را فیکس کرده است.

سه فیلم با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی از لگن بیمار بعد از جراحی تهیه شده است. دیدن این فیلم ها به درک بهتر الگوی شکستگی کمک میکند. فیلم ها را میتوانید در سه مقاله زیر ببینید.

فیلم شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یک نیمه لگن بعد از جراحی

 

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )