مشاوره آنلاین

شکستگی عرضی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است  

بیمار مرد ۳۲ ساله ایست که بدنبال سقوط از ارتفاع چند متری دچار درد شدید در ناحیه لگن شده است. در مراجعه به بیمارستان فشار خون نرمال بوده و معاینه عروقی و عصبی وی سالم بوده است. بیمار توانایی ایستادن نداشته ولی حرکت اندام تحتانی راست دردناک بوده است. در معاینه فشار مستقیم به استخوان ایلیاک راست دردناک بوده است. در رادیوگرافی اولیه که از لگن بیمار تهیه شده شکستگی استابولوم مشخص شد. با وجود خراشیدگی های پراکنده در بدن شکستگی در استخوان های دیگر وجود نداشت.

برای بررسی بیشتر رادیوگرافی های ساده از لگن بیمار تهیه شدند. این رادیوگرافی ها در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

 

797 15

797 1

در رادیوگرافی های فوق دیده میشود که که بالای استابولوم دچار شکستگی شده و در تصویر سمت چپ به نظر میرسد که خط شکستگی به ستون خلفی لگن راه پیدا کرده است.  تمامی شکستگی های استابولوم برای بررسی بیشتر نیاز به سی تی اسکن دارند. تعدادی از تصاویر سی تی اسکن بیمار که مهمتر بوده اند در زیر نشان داده شده است.

797 9

در تصویر فوق شکسته شدن ستون قدامی و خلفی استابولوم دیده میشود.

797 3

 در تصویر بالا دیده میشود که خط شکستگی به درون حفره استابولوم آمده است.

بررسی بیشتر شکل خطوط شکستگی در تصاویر سه بعدی لگن راحت تر است. در زیر تعدادی از این تصاویر دیده میشوند. با کلیک بر تصاویر زیر میتوانید نمای بزرگتری از آنها را ببینید.

797 7

در این تصویر که داخل حفره لگن را نشان میدهد مشخص شده است که خط شکستگی هم ستون قدامی و هم ستون خلفی را درگیر کرده است.

797 16

 در این تصویر شکسته شدن قسمت کوچکی از لبه قدامی استابولوم دیده میشود.

797 10

در تصویر بالا شکسته شدن ستون خلفی همراه با جابجایی از نمای پشتی دیده میشود.

با در نظر گرفتن تمامی تصاویر، بیمار ما دچار یک شکستگی عرضی استابولوم است.

 برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با کنار هم گذاشتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایحاد شده اند. دیدن آنها میتواند نمای کلی شکل شکستگی را بهتر نشان دهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر ببینید.

فیلم شکستگی عرضی استابولوم

فیلم شفاف شکستگی عرضی استابولوم

 

ادامه بحث را در مقاله “شکستگی عرضی استابولوم در ناحیه لگن. درمان” دنبال کنید

 

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )