نوبت دهی

دررفتگی سمفیز پوبیس در ناحیه لگن

دررفتگی سمفیز پوبیس در ناحیه لگن

 

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۵۲ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد در ناحیه لگن شده است. به بیمارستان منتقل و در رادیوگرافی تهیه شده از لگن تشخیص آسیب حلقه لگنی داده شده و برای ادامه درمان به مرکز ما منتقل شد.

بیمار از لحاظ همودینامیک (فشار خون) پایدار بوده و معاینه عصبی وی نرمال بود. بیمار سابقه دیابت و فشار خون داشت. در زیر رادیوگرافی بیمار دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

دررفتگی پوبیس لگن

در رادیوگرافی رخ لگن، باز شدن یا دیاستاز سمفیز پوبیس وجود دارد. مشاهده میشود که دو استخوان پوبیس راست و چپ از یکدیگر فاصله گرفته اند.

نکته مهم اینست که در هر رادیوگرافی لگن و به محض دیدن ضایعه در قدام حلقه لگنی باید بدنبال ضایعه در خلف هم بود. اکثر آسیب های حلقه لگنی هم در جلو و هم در پشت حلقه ایجاد شده اند.

متاسفانه تشخیص ضایعات خلف حلقه لگن در رادیوگرافی ساده مشکل است و در بسیاری موارد از نظر پنهان میماند. ساختمان پیچیده و سه بعدی خلف لگن، افتادن سایه احشاء لگنی بر روی سایه استخوان و دلایل دیگر عامل این مشکل هستند.

همچنین بخوانید :   شکستگی ایلیوم در ناحیه لگن

مهمتر اینکه ضایعات خلفی در اکثر موارد اهمیتی بیش از ضایعات قدامی دارند. با اینکه در هر رادیوگرافی لگن باید به ضایعات خلفی هم دقت فراوان کرد ولی تکیه کردن فقط بر رادیوگرافی ساده برای تشخیص ضایعات خلف درست نیست.

بنابراین در تمام مواقعی که در رادیوگرافی ساده لگن ضایعه ای در قدام حلقه لگنی دیده میشود باید برای بررسی بیشتر ضایعات احتمالی خلفی از بیمار سی تی اسکن تهیه شود. در زیر تعدادی از تصاویر سی تی اسکن بیمار دیده میشوند.

دررفتگی پوبیس لگن

در تصویر بالا دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک در یک طرف از ناحیه قدام باز شده است. باز شدن این مفصل از جلو معمولا به علت آسیب لیگامان ساکروایلیاک قدامی است.

دررفتگی پوبیس لگن

در تصویر بالا دیده میشود که استخوان های پوبیس از یکدیگر فاصله گرفته اند.

برای مشاهده بهتر ضایعات، در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

دررفتگی پوبیس لگن

دررفتگی پوبیس لگن

در تصاویر بالا دیده میشود که دو نیمه لگن در جلو از هم باز شده اند.
 

با در نظر گرفتن تصاویر بالا بیمار ما دچار یک ضایعه موسوم به Open book در حلقه لگنی شده است.

 برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم سه بعدی لگن در زیر نمایش داده شده است.

دیاستاز یا باز شدن سمفیز بیمار بیش از یک اینچ است بنابراین بیمار نیاز به عمل جراحی دارد. بیمار به علت درد لگن قادر به حرکت در بستر نبوده و فشار به استخوان های ایلیاک برای بیمار دردناک بود.

همچنین بخوانید :   شکستگی ساکروم و استابولوم در ناحیه لگن

در بیماران با جابجایی زیاد در قدام حلقه لگنی باید بررسی از لحاظ آسیب های مجرای ادراری و مثانه انجام شود. در مورد بیمار این بررسی ها مشکلی را نشان نداد. برای جراحی بیمار از اپروچ قدامی استفاده شد.

در این نوع جراحی با شکاف پوستی در زیر شکم، بافت های عمقی کنار زده شده و پس از نمایان شدن محل آسیب، دو استخوان پویس به هم نزدیک شده و با پیچ و پلاک در سر جایشان محکم میشوند.

رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

دررفتگی پوبیس لگن

دررفتگی پوبیس لگن

دررفتگی پوبیس لگن

رادیوگرافی های بالا لگن را در سه نمای متفاوت نشان میدهد. دیده میشود که استخوان های پوبیس به هم نزدیک شده و با یک پلاک و تعدادی پیچ در کنار یکدیگر محکم شده اند.

دررفتگی پوبیس لگن

تصویر سی تی اسکن بالا نشان میدهد که مختصر باز شدگی که در جلوی مفصل ساکروایلیاک قبل از جراحی وجود داشت بعد از آن بسته شده است.

دررفتگی پوبیس لگن

تصویر بالا که یک بازسازی سه بعدی است موقعیت پلاک را بهتر نشان میدهد.

 برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم سه بعدی لگن در زیر نمایش داده شده است.

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.

همچنین بخوانید :   شکستگی ساکروم و دررفتگی سمفیز پوبیس در ناحیه لگن


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (5 نظر)