مشاوره آنلاین

دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۵۲ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد در ناحیه لگن شده است. به بیمارستان منتقل و در رادیوگرافی تهیه شده از لگن تشخیص آسیب حلقه لگنی داده شده و برای ادامه درمان به مرکز ما منتقل شد. بیمار از لحاظ همودینامیک (فشار خون) پایدار بوده و معاینه عصبی وی نرمال بود. بیمار سابقه دیابت و فشار خون داشت. در زیر رادیوگرافی بیمار دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

966 4

در رادیوگرافی رخ لگن، باز شدن یا دیاستاز سمفیز پوبیس وجود دارد. مشاهده میشود که دو استخوان پوبیس راست و چپ از یکدیگر فاصله گرفته اند.

نکته مهم اینست که در هر رادیوگرافی لگن و به محض دیدن ضایعه در قدام حلقه لگنی باید بدنبال ضایعه در خلف هم بود. اکثر آسیب های حلقه لگنی هم در جلو و هم در پشت حلقه ایجاد شده اند. متاسفانه تشخیص ضایعات خلف حلقه لگن در رادیوگرافی ساده مشکل است و در بسیاری موارد از نظر پنهان میماند. ساختمان پیچیده و سه بعدی خلف لگن، افتادن سایه احشاء لگنی بر روی سایه استخوان و دلایل دیگر عامل این مشکل هستند.

مهمتر اینکه ضایعات خلفی در اکثر موارد اهمیتی بیش از ضایعات قدامی دارند. با اینکه در هر رادیوگرافی لگن باید به ضایعات خلفی هم دقت فراوان کرد ولی تکیه کردن فقط بر رادیوگرافی ساده برای تشخیص ضایعات خلف درست نیست. بنابراین در تمام مواقعی که در رادیوگرافی ساده لگن ضایعه ای در قدام حلقه لگنی دیده میشود باید برای بررسی بیشتر ضایعات احتمالی خلفی از بیمار سی تی اسکن تهیه شود. در زیر تعدادی از تصاویر سی تی اسکن بیمار دیده میشوند.

966 10

در تصویر بالا دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک در یک طرف از ناحیه قدام باز شده است. باز شدن این مفصل از جلو معمولا به علت آسیب لیگامان ساکروایلیاک قدامی است.

966 7

در تصویر بالا دیده میشود که استخوان های پوبیس از یکدیگر فاصله گرفته اند.

برای مشاهده بهتر ضایعات، در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

 

966 1

966 3

در تصاویر بالا دیده میشود که دو نیمه لگن در جلو از هم باز شده اند.
 

با در نظر گرفتن تصاویر بالا بیمار ما دچار یک ضایعه موسوم به Open book در حلقه لگنی شده است.

 برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم سه بعدی لگن در زیر نمایش داده شده است.

ادامه بحث را در مقاله “دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن درمان” دنبال کنید

 

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )