مشاوره آنلاین

دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

 این بحث ادامه مقاله “دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص” است. دیاستاز یا باز شدن سمفیز بیمار بیش از یک اینچ است بنابراین بیمار نیاز به عمل جراحی دارد. بیمار به علت درد لگن قادر به حرکت در بستر نبوده و فشار به استخوان های ایلیاک برای بیمار دردناک بود. در بیماران با جابجایی زیاد در قدام حلقه لگنی باید بررسی از لحاظ آسیب های مجرای ادراری و مثانه انجام شود. در مورد بیمار این بررسی ها مشکلی را نشان نداد. برای جراحی بیمار از اپروچ قدامی استفاده شد. در این نوع جراحی با شکاف پوستی در زیر شکم، بافت های عمقی کنار زده شده و پس از نمایان شدن محل آسیب، دو استخوان پویس به هم نزدیک شده و با پیچ و پلاک در سر جایشان محکم میشوند.

رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

 

967 5

967 1

967 3

رادیوگرافی های بالا لگن را در سه نمای متفاوت نشان میدهد. دیده میشود که استخوان های پوبیس به هم نزدیک شده و با یک پلاک و تعدادی پیچ در کنار یکدیگر محکم شده اند.

967 4

تصویر سی تی اسکن بالا نشان میدهد که مختصر باز شدگی که در جلوی مفصل ساکروایلیاک قبل از جراحی وجود داشت بعد از آن بسته شده است.

967 6

تصویر بالا که یک بازسازی سه بعدی است موقعیت پلاک را بهتر نشان میدهد.

 برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم سه بعدی لگن در زیر نمایش داده شده است.

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )