مشاوره آنلاین

دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک در ناحیه لگن . درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک در ناحیه لگن . تشخیص” است.

تمام ضایعات کاملا ناپایدار حلقه لگنی نیاز به جراحی دارند. این بیماران در معرض شدید آسیب های سیستم ادراری بوده و باید حتما از لحاظ آسیب مجرای ادرای و مثانه بررسی شوند. بررسی ها در این بیمار آسیبی را نشان نداد. پارگی مثانه در این بیماران عارضه ایست که همیشه نیاز به درمان جراحی دارد. در صورت پارگی مثانه، ترمیم آن و پلاک گذاری سمفیز باید همزمان انجام شوند.

برای ترمیم ضایعات بیمار در ابتدا از طریق یک شکاف جراحی که در زیر شکم داده میشود پوست و بافت های عمقی کنار زده شده و سپس سمفیز پوبیس جااندازی شده و با پیچ و پلاک فیکس میشود و سپس با شکاف پوستی دیگر در ناحیه بالای لگن محل دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در عمق لگن پدیدار شده، جااندازی شده و سپس با پیچ و پلاک فیکس میشود.

رادیوگرافی بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1071 6

در این نمای رخ دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک بعد از جااندازی به توسط دو پلاک که یک سر آنها در استخوان ایلیاک و سر دیگر آنها در ساکروم قرار گرفته فیکس شده است. در جلو هم استخوان های پوبیس بعد از نزدیک شدن به یکدیگر به توسط پلاک و پیچ فیکس شده اند.

1071 14

این تصویر نشان میدهد که ریشه عصبی L5 که از سطح بالایی استخوان ساکروم عبور میکند چقدر نزدیک مفصل ساکروایلیاک و پلاک ها است و در حین کارگذاری پیچ و پلاک ها باید از این ریشه عصبی مراقبت زیادی شود. پس از هر جراحی حلقه لگنی باید از بیمار سی تی اسکن به عمل آید تا نه تنها دقت جااندازی بررسی شود بلکه از محل پیچ ها و عدم ورود آنها به مفصل اطمینان حاصل شود.

1071 11

در تصویر بالا جاادازی دقیق مفصل ساکروایلیاک دیده میشود.

1071 7

و در تصویر بالا مشاهده میشود که استخوان های پوبیس کاملا به یکدیگر نزدیک شده اند.

تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پلاک ها را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1071 2

1071 8

تصاویر بازسازی شده بالا لگن را از نمای جلو نشان میدهند.

1071 5

1071 10

و در تصاویر بالا میتوان نمای لگن را از بالا مشاهده کرد.

برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم های سه بعدی از لگن این بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با در کنار هم گذاشتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و با دیدن آنها میتوان شکل ضایعات و جااندازی آنها را بهتر ارزیابی کرد.

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی. چرخش افقی

مقاله مرتبط شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )