مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و استابولوم در ناحیه لگن . درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ساکروم و استابولوم در ناحیه لگن . تشخیص” است.

تمام شکستگی های  ساکروم که از سوراخ های آن عبور کرده و هم جلو و هم عقب ساکروم را دچار شکستگی کرده اند ناپایدار بوده و نیاز به عمل جراحی دارند. شکستگی عرضی استابولوم هم که از سقف استابولوم میگذرد نیاز به تثبیت دارد. روش درمانی برای تثبیت شکستگی ساکروم در این بیمار استفاده از پلاک ترانس ایلیاک با اپروچ خلفی و برای شکستگی عرضی استابولوم استفاده از پلاک داخل لگن با اپروچ قدامی بود.

بیمار ابتدا در وضعیت خوابیده به شکم قرار گرفته و سپس با دو شکاف طولی در پشت محل شکستگی یا یک پلاک بلند که استخوان های ایلیاک را در پشت به یکدیگر متصل میکند فیکس میشود. سپس بیمار به پشت چرخانده شده و با شکافی که در جلوی لگن و زیر شکم داده میشود به درون لگن راه باز شده و محل شکستگی با پلاک و پیچ فیکس میشود.

رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1085 3

در این تصویر رخ، پلاک بلندی دیده میشود که در پشت لگن قرار گرفته و دو استخوان ایلیاک را به یکدیگر متصل میکند. در جلو هم شکستگی استابولوم به توسط یک پلاک داخل لگنی فیکس شده است.

1085 13

در تصویر سی تی اسکن بالا دیده میشودکه استخوان ساکروم در محل شکستگی کاملا در کنار هم قرار گرفته است.

1085 9

و تصویر بالا محل مفصل ران را نشان میدهد. شکستگی کاملا جااندازی شده و به توسط پیچ و پلاک فیکس شده است.

تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پلاک ها را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1085 12

تصویر بالا نمای خلفی لگن را نشان میدهد. پلاک از شیاری که در پشت ایلیوم ایجاد شده عبور میکند و در هر طرف با سه پیچ به ایلیوم فیکس شده است.

1085 2

تصویر بالا محل قرار گرفتن پلاک داخل لگن نشان میدهد.

1085 7

در تصویر بالا دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک در سمت راست کمی باز است که به علت جرخش داخلی قطعه شکسته شده در قسمت خارجی ساکروم ایجاد شده است.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و استابولوم بعد از جراحی

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )