مشاوره آنلاین

شکستگی ایلیوم در ناحیه لگن. درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ایلیوم در ناحیه لگن. تشخیص” است.

تمام بیمارانی که به علت شکستگی ایلیوم دچار ناپایداری حلقه لگنی شده اند نیاز به درمان جراحی برای جااندازی و تثبیت شکستگی دارند. پلان درمانی بیمار استفاده از اپروچ قدامی و جااندازی باز شکستگی و فیکسیشن قطعات شکسته شده بود. جااندازی باز شکستگی ایلیوم در قسمت خلف صورت گرفته و محل شکستگی توسط پلاک فیکس شد. از یک پیچ بلند برای تقویت ایلیوم استفاده شد. پیچ راموس فوقانی با کمک تصویربرداری کامپیوتری در اطاق عمل گذاشته شد. رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1124 4

تصویر رخ بالا نشان میدهد که برای فیکس کردن شکستگی استخوان ایلیوم در قسمت پشت از یک پلاک استفاده شده است. یک پیچ بلند در قسمت جلو به محکم کردن محل شکستگی ایلیوم کمک میکند. شکستگی راموس فوقانی پوبیس هم به توسط یک پیچ بلند فیکس شده است.

در زیر تصاویر سی تی اسکن بیمار بعد از جراحی دیده میشود.

1124 9

1124 23

1124 14

تصاویر بالا نشان میدهند که چگونه قطعات شکسته شده استخوان ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بخوبی جااندازی و تثبیت شده است. تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پلاک و پیچ ها را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

 

1124 11

1124 20

1124 3

 1124 17
 

تصاویر بالا استخوان های شکسته شده را بعد از جااندازی و جراحی نشان میدهند. در تصاویر رنگی دقت جااندازی نشان داده شده است. در تصاویری که استخوان بصورت نیمه شفاف درآمده، مسیر حرکت پیچ ها در استخوان دیده میشود.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شکستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )