مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۲۸ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده و به مرکز ما مراجعه کرده است. وضعیت فشار خون وی طبیعی بوده و شکستگی در اندام ها وجود نداشته است. معاینه عصبی اندام های تحتانی طبیعی بوده است.

برای بررسی ضایعات لگنی از بیمار رادیوگرافی های لگن به عمل آمده که در زیر مشاهده میشوند. برای دیدن نمای بزرگتری از هر تصویر روی آن کلیک کنید.

1171 12

در گرافی رخ بالا، شکستگی راموس های فوقانی و تحتانی در طرف راست دیده میشوند. این گرافی ها نشان میدهند که هر دو شاخه استخوان پویبس در جلو لگن آسیب دیده اند. گرچه علائمی مشکوک به وجود ضایعه در قسمت خلف وجود دارد ولی این رادیوگرافی های ساده نمیتوانند وضعیت خلف حلقه لگن را به خوبی روشن کنند. کلا رادیوگرافی های ساده توانایی اندکی در نمایان کردن ضایعات خلف لگن دارند. با دیدن رادیوگرافی های ساده لگن، ضایعات قدام لگن مانند شکستگی های راموس پوبیس یا باز شدن سمفیز بیشتر از ضایعات خلفی خود را نشان میدهند. این موجب میشود پزشک معالج فکر کند مشکل فقط در قدام لگن است در حالیکه در اکثر مواردی که قدام لگن ضایعه دارد خلف لگن هم آسیب دیده و نکته مهم اینست که اهمیت این ضایعات خلفی که دیده نمیشوند بیشتر از ضایعات قدامی است که دیده میشوند.

سایه محتویات بافت نرم لگن و کیفیت نامناسب رادیوگرافی ها اجازه نمیدهند تا از این وسیله بتوان به نحو شایسته ای برای تشخیص ضایعات خلف لگن استفاده کرد. پس با کوچکترین شکی به وجود ضایعات حلقه لگنی باید از کل لگن سی تی اسکن به عمل آورد. دیدن هر ضایعه ای در رادیوگرافی های ساده لگن نشانه نیاز بیمار به انجام سی تی لگن است.

1171 11

در  این تصویر سی تی اسکن دیده میشود که استخوان ساکروم هم در جلو و هم در عقب دچار شکستگی شده و خط شکستگی از سوراخ های ساکروم عبور کرده است. در زیر تصویر بازسازی شده لگن بیمار دیده میشود. با کلیک بر روی تصویر میتوان نمای بزرگتری از آنها را دید.

1171 1

در این تصویر شکستگی استخوان ساکروم در طرف راست و شکستگی راموس های پوبیس در هر دو طرق لگن دیده میشود.

 با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شکستگی ساکروم و پوبیس. چرخش عمودی

ادامه بحث را در مقاله “شکستگی ساکروم و پوبیس در ناحیه لگن. درمان” دنبال کنید

 

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )