مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و پوبیس در ناحیه لگن. درمان

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ساکروم و پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص” است.

شکستگی های ساکروم که هم جلو و هم پشت استخوان را درگیر کرده اند ناپایدار بوده و نیاز به جراحی دارند. گرچه ممکن است شکستگی در تصاویر تهیه شده جابجایی زیادی نداشته باشند ولی جابجایی فعلی نشانه جابجایی در زمان شکستگی نیست. در شکستگی های با جابجایی کم ممکن است تمام  بافت های نگهدارنده استخوان پاره شده و آنرا کاملا ناپایدار کند. شکستگی های ناپایدار ممکن است در رادیوگرافی های فعلی جابجایی کم داشته باشند، با این حال احتمال جابجایی آنها در آینده زیاد بوده و جوش خوردن آنها با مشکل مواجه میشود.

برای فیکس کردن شکستگی ساکروم از روش های گوناگونی استفاده میشود. امروزه بهترین روش که جای خود را به عنوان درمان استاندارد این ضایعه تثبیت کرده است فیکس کردن شکستگی ساکروم به توسط پیچ ایلیوساکرال است. در این روش دو عدد پیچ بزرگ از قسمت خارجی باسن بیمار  به داخل استخوان ایلیوم و سپس ساکروم رفته و موجب بیحرکت کردن شکستگی میشود. انجام این جراحی نیاز به استفاده از رادیوگرافی کامپیوتری در اطاق عمل دارد. برای درمان این بیمار هم از همین روش استفاده شد.

1172 22

بیمار در حالت سوپاین روی تخت جراحی قرار گرفته و از طریق یک شکاف کوچک در خارج باسن یک پیچ در مهره اول و پیچ دوم در مهره دوم گذاشته شد. شکستگی پوبیس به توسط اکسترنال فیکساتور فیکس شد. رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1172 2

در گرافی رخ بالا دو پیچ ایلیوساکرال دیده میشوند. هر دو پیچ با رزوه کامل بوده و همراه با واشر از دیواره خارجی استخوان ایلیوم وارد شده و پس از عبور از مفصل ساکروایلیاک وارد ساکروم شده اند. پیچ بالایی بصورت مایل به مهره S1 وارد شده و پیچ پایینی بصورت عرضی واره مهره S2 شده است. برای فیکسیشن شکستگی های پوبیس از یک اکسترنال فیکساتور مخصوص استفاده شده است. این نوع اکسترنال فیکساتور با ورود به استخوان محکم بالای استابولوم قدرت بسیار بیشتری نسبت به اکسترنال فیکساتورهای سنتی لگن که در آنها پیچ ها در بال ایلیاک گذاشته میشوند بدست میدهند.

همانطور که گفته شد گذاشتن پیچ در مهره اول و دوم ساکروم باید با استفاده از تصویربرداری کامپیوتری در اطاق عمل انجام شود. در زیر دو تصویر بیمار که حین گذاشتن پیچ ها تهیه شده دیده میشود. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

1172 23

در این تصویر ورود پیچ در مهره اول ساکروم دیده میشود. در این عمل از پیچ های مخصوصی که توخالی هستند استفاده میشود. به این صورت که اول یک پین فلزی در محل گذاشته شده و سپس پیچ بر روی پین پیچیده میشود. در تصویر بالا نوک پین که از داخل پیچ عبور کرده است دیده میشود. سر پیچ، پیچ گوشتی قرار گرفته است.

1172 24

و تصویر فوق ورود پیچ دوم را در مهره دوم ساکروم نشان میدهد. هیچ عمل جراحی لگن بدون بررسی تصاویر سی تی اسکن بعد از عمل کامل نیست. تصاویر رادیوگرافی ساده توانایی محدودی در نشان داده دقت جااندازی و محل پیچ ها دارند. سی تی اسکن میتواند ب دقت میلیمتری محل پیچ ها را نسبت به عناصر مهم استخوانی نشان دهند.

در زیر تعدادی از تصاویر مهم سی تی اسکن بیمار بعد از انجام جراحی دیده میشوند.

1172 1

در تصویر بالا قرار گیری پیچ در مهره اول ساکروم دیده میشود.

1172 9

و در این تصویر دیده میشود که پیچ در مهره دوم ساکروم گذاشته شده است.

1172 6

تصویر بالا پیچ مهره دوم ساکروم را از نمایی دیگر نشان میدهد. تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پیچ ها و اکسترنال فیکساتور را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1172 21

تصویر بالا محل ورود دو پیچ ایلیوساکرال را که با دو واشر از دیواره خارجی استخوان ایلیوم وارد میشوند را نشان میدهد.

 

1172 12

1172 15

1172 17

در تصاویر بالا استخوان بصورت نیمه شفاف نشان داده شده تا بتوان مسیر پیچ ها را در استخوان دید. مسیر پیچ های ایلیوساکرال که در مهره اول و دوم ساکروم گذاشته شده اند دیده میشود.

1172 16

1172 20

1172 14

سه تصویر بالا نشان میدهد که پیچ های اکسترنال فیکساتور از بالای استابولوم وارد استخوان ایلیوم شده اند. این پیچ ها در بیرون از بدن بیمار به توسط دو کلامپ به یک میله منحنی از جنس فیبر کربن که هم سبک بوده و هم استحکام بسیار زیادی دارد متصل میشود. هدف از این اکسترنال فیکساتور این است که استخوان های پوبیس را برای مدتی در کنار هم بیحرکت کند تا جوش بخورند. این اکسترنال فیکساتور بعد از ۶-۴ هفته از لگن بیمار خارج میشود.  با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم و پوبیس. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم و پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم و پوبیس. ساکروم. چرخش عمودی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم و پوبیس. ساکروم. چرخش افقی

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )